Gug Anlæg blev etableret i 1963 af Harald Jensen, som et Anlægsgartneri i Gug, der fortrinsvis anlagde og plejede private haver. I 1984 overtager sønnerne Per og Jørgen- Jensen firmaet, og der opstartes et plantesalg på adressen i Gug. I 2005 overtager Peter Jensen anlægsafdelingen i Gug Anlæg & Planteskole A/S, og ansætter Jordbrugsteknolog AK, Dan Nygaard, som Anlægsteknikker og Tilbudsgiver. I 2021 har vi bl.a. faglærte Anlægsgartnere · Planteskolegartnere · Legepladsinspektør · Greenkeeper/Groundsman · Kloakmester · Topkapper/træplejer

Vi arbejder for: Private haveejere · Virksomheder · Offentlige institutioner og instanser · Foreninger · Bolig og andels- foreninger · De danske Kirker · m.fl.

Vi udfører bl.a.:· Anlægning af forskellige typer af grønne anlæg og beplantninger

·Anlægning af forskellige typer af flisebelægning og brolægning

·Anlægning af støttemure, trapper, kampestensdiger mm.

·Græs pleje af fx prydplæner, brugsplæner, naturgræs, boldbaner og lign. idrætsarealer

·Pleje af grønne områder med beplantninger, belægninger, træer, græsarealer mm.

·Trækonstruktioner af bl.a. træhegn, espalier, pergola mm.

Som en kvalitets bevist virksomhed, er vi medlem af brancheforeningen

Danske Anlægsgartnere og arbejder udfra de gældende normer og vejledninger for Anlægsgartnere i Danmark.

Kontakt Dan Nygaard for uforpligtende tilbud – dan@guganlaeg.dk

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment