Seniorklubben Nyt

Vigtigt – Ny bankkonto

Vi har skiftet Bank, så vi nu bruger Sparekassen Kronjylland.

Dit årlige kontingent på 200 kr. til Seniorklubben skal fremover indbetales til konto: 6688 18276968. Der betalen inden åbningsmatchen.

Ny bestyrelse

Bestyrelsen har nu konstitueret sig med Tommy Breck som formand. Se den øvrige bestyrelse under punktet ‘Bestyrelsen’ i øverste højre hjørne på denne side.

Månedens topplaceringer og præmieliste 2021

Resultaterne af ugematchen offentliggøres her den efterfølgende weekend:  Topplaceringer oktober måned.

Bemærk at topplaceringslisten er foreløbig jf: Regler for beregning af præmier.

Præmieliste seneste periode:  Præmieliste oktober måned.

Liste over ikke udleverede præmier bliver ophængt på opslagstavlen. Du kan kontakte et bestyrelsesmedlem for udlevering af præmie. Ikke afhentede præmier ved året udløb tilfalder Seniorklubben.

Om klubben

Formål med klubben
Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med golfspil og det dermed forbundne sociale samvær, samt at medvirke til at golfspillet afvikles i overensstemmelse med gældende regler. Klubbens formål søges primært opfyldt via matcher, men også via andre sociale aktiviteter som julefrokost, bowling o. lign.

En gang om måneden afholdes fællesspisning med overrækkelse af præmier vundet i den forløbne måned.

Hvordan bliver jeg medlem
Adgangsbetingelse: 60 år og hcp. max. 54. Hvis hcp. over 42 spilles kun på 9 hulsbanen.
Ægtefælle/ samlever hcp max 54 – ingen alderskrav. Bestyrelsen kan dispensere.

Indmeldelsen sker via klik på feltet ‘Bliv medlem’ øverst på denne siden.

Kontingent
kr. 200 bedes indbetalt hvert år inden åbningsmatchen på kontonr:  6688 18276968.  

EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR).

Data bruges til gennemførsel af klubbens aktiviteter. Ved manglende betaling sættes medlem som passiv. Klubbens medlemsdata deles med Ørnehøj Golfklub. Medlemmers oplysninger slettes ved personligt ønske herom.

Matcher og tilmelding

Klubben afholder flg. matcher:
 – Ugematcher Hver tirsdag fra april til og med oktober spilles stablefordmatcher i 6 præmiepuljer: Damer 18 huller A og B. Herrer 18 huller: A og B. Damer 9 huller og Herrer 9 huller.
 – Månedsmatch Den sidste tirsdag i måneden spilles en månedsmatch over 9 huller. Oftest en holdmatch med nærmest flaget på par 3 hullerne for bolde, der ligger på green. Efter matchen er der fælles spisning med overrækkelse af præmier til månedens vindere.
 – Udematcher To gange om året arrangeres matcher med gunstart og efterfølgende frokost på fremmede baner nær Aalborg.

Alle matcher jf. Årsplanen offentliggøres i Golfbox.

Dagens match er kun åben for medlemmer af Seniorklubben og afvikles i henhold til den gældende årsplan.

Ved overgang fra vinter til sommergreens eller ved greenkeepernes arbejde på banen accepteres, at indtil to huller på en runde er vinterhuller. Scoren på vinterhullerne kan max. være 2 stableford point pr. hul eller det antal slag, som svarer til dette. Hvis der er spillere, der ikke kan opfylde disse krav, er der ikke præmier i den pågældende match.

Tilmelding til matcher
Tilmelding til alle matcher foregår på www.golfbox.dk under punktet ‘Klubturneringer’ i venstre kolonne.  Til-/og afmelding kan ske inden kl. 18:00 fredagen før.

Ved tilmelding til ugematchen skal du vælge 9 eller 18 huller og evt. indberette:
– om du ønsker TIDLIG eller SEN start. Tidlig/sen start er med forbehold, da der kan være mange, der har samme startønske.
– en BESKED til mat­ch­lederen Eks: ‘Vil gerne starte efter kl. 10.30’. For at ønsket evt. kan imødekommes, skal der medtages en rimelig begrundelse. Eks.: ‘Skal til tandlæge inden’.

SAMKØRSEL: Systemet kan sikre, at ægtefæller og andre som kører sammen, får en starttid i nærheden af hinanden. Dette kræver, at de samkørende giver bestyrelsen besked en via mail eller skriver i beskedfeltet, at de ønsker samkørsel. Husk medlemsnummer på den, der ønskes samkørsel med. Denne besked skal kun udfyldes én gang. Vi registrerer oplysningen i systemet og bruger den fremover.
Det er vigtigt, at samkørende vælger samme TIDLIG/SEN startoplysning. Hvis 2 samkørende sætter forskellige markeringer, går vi ud fra, at det er bevidst, og de får den start­tid, de har ønsket.

Afbud
Kan indberettes til Golfbox indtil kl 18 fredagen før matchen. Samme sted som man tilmelder sig. Senere afbud kan du sende til matchlederen via en SMS på telefonnummeret, som findes under Kontaktpersoner i matchtilmeldingen i Golfbox. Ved framelding efter du har modtaget starttids­punktet for matchen, kan du evt. kontakte en medspiller telefonisk.

Øvrige matchoplysninger:
Ved de ugentlige matcher er der max 120 del­tagere på 18 huller og max 48 deltagere på 9 huller. Ved månedsmatch er der max 144 deltagere. Ved overtegning går man på venteliste.

Medlemmer, som har behov for at leje elbil til en seniormatch, kan gøre det til en reduceret pris. Kontakt Proshoppen.

Matchafvikling

Alle matcher afvikles i henhold til de af the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews sidst vedtagne golfregler samt de for Ørnehøj Golfklub til enhver tid gældende lokale regler.

To dage før ugematchen offentliggøres deltagernes starttider og medspillere både via mail fra Golfbox samt i Golfbox under punktet Klubturneringer i Golfbox.

Lukke igennem
I Seniorklubbens ugematcher har den 1. på holdets startliste ANSVARET og PLIGTEN til at der lukkes igennem.

Vi er mange spillere til vores ugematcher. For at vore matcher kan afvikles så godt som muligt, opfordrer vi til:
– At lukke en hurtigere bold igennem.
– Så vidt muligt at bruge GLIDENDE gennemgang.

Der er ofte kø ved par 3 hullerne, specielt ved hul 12. Her opfordre vi til hurtigere spil ved at bruge en af flg:
– Glidende gennemgang: 2 hold slår ud sammen. Det hold der kommer bedst fra udslagene gør sig færdige, medens det andet hold evt. leder efter bolde.
– I står på green og et hold er klar til at slå ud. I står til side og lader de andre slå ud. Medens de så kommer til green, kan I spille færdig.

Brug af Pedro
Når der spilles scramble ved månedsmatcher bruges ofte Pedro for at få 4 spillere i hver bold.

Bestyrelsen har vedtaget, at PEDRO på par 3 hullerne ikke deltager i nærmest flaget, da det ville give en spiller 2 muligheder. Bestyrelsen har vedtaget flg. regel for den, der skal slå for PEDRO på par 3 hullerne:
– Først slår sin egen bold.
– Derefter slår for PEDRO, så er der ingen tvivl om, hvem der evt. laver hole-in-one

Hvis en spiller laver hole-in-one med bold nr. 2 er det godt for holdet, men det svarer til, at lave hole-in-one med en provisorisk bold.

Krav til scorekort

Matchlederne bruger flg. regler, når de skal bedømme om et afleveret scorekort kan give præmie. Der vurderes i forhold til 4 kriterier:

  1. Er scorekortet udskrevet fra Golfbox?
  2. Er scorekortet afleveret inden kl 17.00 på matchdagen i seniorklubbens postkasse?
  3. Opfylde kortet samtlige DGU-regler for udfyldelse af scorekort? Se her: Scorekort udfyldelse
  4. Har spilleren selv indberettet scoren i Golfbox?

Kortet tæller med i antal kort i en given præmiepulje, hvis man kan identificere den pulje kortet hører til. Se Regler for beregning af præmier

Årsplan

For at læse årsplanen, klik her: Årsplan 2022

Regelspørgsmål 2021

Regelspørgsmål fra månedsmatch d. 27 juli. For at læse, klik her:  SVARARK 27-07-2021

Regelspørgemål fra d. 31-08-2021.For at læse, klik her: SVARARK 31-08-2021

Fra seneste generalforsamling

For at læse referat fra generalforsamlingen 2021:  Klik her:  Referat fra generalforsamlingen 5 oktober 2021

Formandens beretning for året 2020-2021: For at læse, klik her: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Årsregnskab for 2020 – 2021, klik her for at læse: 2020-21-Årsregnskab

Vedtægter for Seniorklubben "De Grå Ørne"

Vedtægter for Seniorklubben “De Grå Ørne” revideret 1 oktober 2019.

Klik her for at læse:  Senior Klubben De Grå Ørne, vedtægter