Afbrænding af overdrev/prgf. 3 områder Ørnehøj Golfklub

I samarbejde med entreprenør Hans Bjerre og Beredskabscentret, vil vi i morgen tirsdag den 9. marts fra ca. kl. 9.30 til ca. kl. 18.00 afbrænde områder på Ørnehøj Golfklub.

Hvorfor gør vi det, jo: skrænterne er beskyttet natur med en høj vegetation, som ikke er godt for naturarealerne.  Naturarealerne er en blanding af naturtyperne overdrev og hede, som begge vil have stor gavn af en afbrænding som naturpleje frem for eksempelvis slet.

En afbrænding på disse arealer vil f.eks. fremme lyngen på arealerne, åbne vegetationen for de små nøjsomme planter der trives i disse naturtyper samt fremme levestederne for firben med videre.

Vi starter på Lundegårde nemlig på L5. Hvis tiden er til det, vil der blive lukket et hul af, så længe der bliver afbrændt.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment