Gug Anlæg blev etableret i 1963 af Harald Jensen, som et Anlægsgartneri i Gug, der fortrinsvis anlagde og plejede private haver.

I 1984 overtager sønnerne Per og Jørgen- Jensen firmaet, og der opstartes et plantesalg på adressen i Gug.

I 2005 overtager Peter Jensen anlægsafdelingen i Gug Anlæg & Planteskole A/S, og ansætter Jordbrugsteknolog AK, Dan Nygaard, som Anlægstekniker og Tilbudsgiver.

I 2021 har vi bla faglærte Anlægsgartnere · Planteskolegartnere · Legepladsinspektør · Greenkeeper/Groundsman · Kloakmester · Topkapper/træplejer

 

Vi arbejder for:
Private haveejere · Virksomheder · Offentlige institutioner og instanser · Foreninger · Bolig og andels- foreninger · De danske Kirker · m.fl.

 

Vi udfører bla:

  • Anlægning af forskellige typer af grønne anlæg og beplantninger
  • Anlægning af forskellige typer af flisebelægning og brolægning
  • Anlægning af støttemure, trapper, kampestensdiger mm.
  • Græs pleje af fx prydplæner, brugsplæner, naturgræs, boldbaner og lign. idrætsarealer
  • Pleje af grønne områder med beplantninger, belægninger, træer, græsarealer mm.
  • Trækonstruktioner af bla. træhegn, espalier, pergola mm.

Som en kvalitets bevist virksomhed, er vi medlem af brancheforeningen

Danske Anlægsgartnere og arbejder udfra de gældende normer og vejledninger for Anlægsgartnere i Danmark.

Kontakt Dan Nygaard for uforpligtende tilbud – dan@guganlaeg.dk