Momskompensation

Momskompensation.

Så kom svaret endeligt på hvad vi får i momskompensation, som vi søgte om i 2021.
Hele kr. 209.689,11, som nu kan bruges til forskønnelse af terrasseområdet ved hul 9.
Tusind tak til alle jer der indbetalte kr. 200,- som gør at vi har fået en så stort og flot beløb.

Vi håber at vi igen for 2022, kan søge om at få andel af puljen. Det kræver dog, at der igen inden udgangen af 2022, indbetales kr. 200,- af minimum 100 medlemmer.
Hvis I har lyst til det, kan beløbet indbetales på konto 6688 13827141 eller på mobilepay 78487. I skal lige opgive de 4 sidste cifre i jeres fødselsdato, idet det skal indberettes til Skat.