Hul 12 og Baneprojekter resten af året

I begyndelsen af August skrev jeg ude til jer om at vi efter klubmesterskabet ville begynde på ændringen af greenen på hul 12. Desværre har vi mødt en udfordring, idet Aalborg Kommune har meddelt at det er i høring om at få landzonetilladelse. Det betyder at tidligst den 28. september vil der være svar på om arbejdet kan begynde.

Det ønsker vi i baneudvalget, bestyrelsen og entreprenøren ikke da en sen opstart med såningen kan mislykkes og kan i værste fald gøre at alt overfladearbejdet skal begynde forfra i foråret og hullet ikke bliver spilklar som ønsket.
Derfor har vi valgt at vente en sæson med ændringerne af greenen og vil i stedet fokusere på at få lavet vores planlagte ændringer af greenområdet på hul 11 og fairwayforløbet på hul 13. Ændringerne laves på baggrund af at gøre vores huller mere spilbare lige meget golfspillerens niveau.

Hul 11.
Træerne på hjørnet bag greenbunkeren fjernes de fleste er allerede gået ud og greenbunkeren lukkes og området formes ind i forgreenen. Skråningen på højreside af greenen bliver udjævnet så den rammer faldet af forgreen og bliver jordbearbejdet så vi kan holde vækst der ved hjælp af vanding fra greenen. Stien til hul 12 bliver flyttet længere væk fra greenen i håb om og sprede trafikken i greenområdet mere.
Når arbejdet er færdigt skal det gerne føles som om man spiller hullet som et lille dogleg højre ind mod greenen og med plads til at misse den lidt i venstre uden at blive straffet for meget. Misser man den i højre vil der stadig være et svære indspil men med et ordentlig underlag at spille fra.

Hul 13.
Læbæltet midt i fairway fjernes og området bliver til fairway. De 3 fairway bunkere i venstre side lukkes. Bunkeren før green i venstre lukkes da dens placering ikke passer med hullets forløb og ligger for langt fra greenen. Fairway udvides op i doglegget og bliver trukket længere mod højre i venstre siden. Der plantes træer op langs venstresiden for at presse spillet mod højre.

Planen med ændringerne er at presse spillet fra teestedet længere mod højre. Der vil stadig være fald mod venstresiden men bolden vil blive stoppet af roughklipningen så man har et reelt anden slag mod green. De længere slående vil stadig have mulighed for at skære hjørnet men der vil blive større risiko ved at misse slaget i venstre.
Selve udviklingsplanen har fået ny placering og uden alt for mange klik lidt nemmere at finde på hjemmesiden og skulle der være spørgsmål til vores plan for banen er man altid velkommen til at rette henvendelse til enten undertegnet eller til en i baneudvalget.

Mvh Baneudvalget.