Aalborg Kommune kan efter endt klagesag på cykelstiprojektet på Nøvlingvej nu genoptage anlægsarbejderne med cykelsti på Nøvlingvej.

På mandag d. 25. april 2022 afspærres vejen igen frem til ultimo juni 2022. – Dog igen med mulighed for beboerkørsel.

De sidste træer indenfor projektområdet fældes i uge 17, hvorefter vores entreprenør på opgaven, Arkil, genoptager anlægsarbejderne.

De sidste arbejder omfatter 120 m cykelsti på vestsiden af Nøvlingvej fra Lundegårde/Ørnehøj Golfklub op til skoven mod syd.

På østlig side etableres 280 m cykelsti i skoven og 180 m cykelbane fra skoven til Sæderupvej.

Når disse arbejder er fuldført, er den nye cykelstiforbindelse mellem byskiltene i Nøvling og stinettet i Gistrup komplet.

Anlægsarbejdet forventes færdigt til sommerferien 2022.