HANDICAPREGULERING

REGULERING AF HANDCAP:    http://www.golf.dk/node/10150 
        
Regel- og Handicapudvalget regulerer handicap for alle medlemmer af Ørnehøj Golfklub i henhold til EGA Handicapsystemet.
 
EGA Handicapsystemets formål er at frembringe korrekte handicaps, som afspejler spillerens scoringspotentiale, og som gør det muligt for spillere med forskelligt handicap at konkurrere på lige fod, tilpasset banens sværhedsgrad.
 
Scorer fra turneringsresultater - og for spillere med HCP 4,5 eller højere også såkaldte "Ekstra Dags Scorer" - anvendes til handicapregulering.

Det tilstræbes. at disse regler skal medføre opnåelse af HCP, der gør at en spiller bør kunne score til neutral zone eller bedre efter følgende retningslinjer:

En Grp 1 spiller (op til HCP 4,4) i ca. 35% af alle runder
En Grp 2 spiller (HCP 4,5 - 11,4) i ca. 25% af alle runder
En Grp 3 spiller (HCP 11,5 - 18,4) i ca. 20% af alle runder
En GRP 4 spiller (HCP 18,5 - 26,4) i ca. 10% af alle runder.
Spillere på vej ned eller op i handicap vil falde uden for disse retningslinjer.
 
Det er spillernes pligt at aflevere eller indberette scorekort til regulering for alle turneringer, EDS-scorer eller ”tællende runder”, samt til stadighed at kende sit aktuelle HCP.
 
Udvalget vil foretage reguleringen løbende hen over ugen, men der vil kun blive udskrevet ny handicapliste én gang om ugen, nemlig tirsdag.

Regel- og Handicapudvalget
2015