Visionsplan

Ørnehøj Golfklub har siden etableringen i 1992 gennemgået en rivende udvikling, godt hjulpet på vej af den stigende interesse for golfsporten.
De skiftende bestyrelser har udarbejdet visionsplaner – og den seneste udløber i 2014, hvorfor vi nu fremlægger en plan for perioden 2015 – 2018.
Visionsplanen skal udtrykke de overordnede målsætninger og de ønsker medlemmerne har for klubben, og planen skal derfor være bestyrelsens rettesnor for, i hvilken retning klubben skal udvikle sig.
Det er bestyrelsens håb, at der gennem en aktiv og konstruktiv debat kan skabes de bedste beslutninger for fremtiden i Ørnehøj Golfklub.