december 13, 2018

Vinterbane og teesteder


Fra fredag den 14. december 2018, er det blevet nødvendigt, at der bliver lukket for greens. Der skal nu spilles fra vinter teesteder og til vintergreen.

Når I printer scorekort vil det blive til Vinterbanen, hullerne 1 -18.

Det betyder ligeledes, at der nu skal tees op eller bruges måtter på fairway.

Der kan ikke længere ske regulering af handicap.