2021-06-17

Varsling af generalforsamling den 9. september 2021 kl. 19.00 i Ørnehøj Golfklub.


Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 14. juni besluttet at indkalde til generalforsamling den 9. september 2021.

Det er lidt specielt denne gang da den generalforsamling som skulle have været afviklet den 24. marts 2020 ikke er blevet afviklet på grund af covid-19 restriktioner.

Det betyder, at generalforsamlingen for regnskabsåret 2019 først afvikles. Herefter fortsættes generalforsamlingen med afviklingen af generalforsamlingen for regnskabsåret 2020.

Generalforsamlingen for regnskabsåret 2020 skulle have været afviklet i marts 2021, men igen på grund af covid-19 restriktioner, har dette ikke været muligt.

I vedtægterne fremgår det, at forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar, dette er naturligvis tilsidesat, og fristen for at sende forslag ind, er derfor sat til den 8. august 2021. Forslag kan sendes på mail@gistrupgolf.dk

Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden sendes ud senest den 16. august 2021.