Udtrædelse af bestyrelsen

Søren Kuch Svenningsen og Nicolas Grund Kristensen har valgt at udtræde af bestyrelsen d.d.
Nærmere information følger snarest.