Udmeldelse/ændring:

Husk fristen for udmeldelse/ændring af medlemskab gældende for 2. halvår 2022 skal ske senest den 1. juni.