Gug Anlæg blev etableret i 1963 af Harald Jensen, som et Anlægsgartneri i Gug, der fortrinsvis anlagde og plejede private haver. I 1984 overtager sønnerne Per og Jørgen- Jensen firmaet, og der opstartes et plantesalg på adressen i Gug. I 2005 overtager Peter Jensen anlægsafdelingen i Gug Anlæg & Planteskole A/S, og ansætter Jordbrugsteknolog AK, Dan Nygaard, som Anlægsteknikker og Tilbudsgiver. I 2021 har vi bl.a. faglærte Anlægsgartnere · Planteskolegartnere · Legepladsinspektør · Greenkeeper/Groundsman · Kloakmester · Topkapper/træplejer

Vi arbejder for: Private haveejere · Virksomheder · Offentlige institutioner og instanser · Foreninger · Bolig og andels- foreninger · De danske Kirker · m.fl.

Vi udfører bl.a.:· Anlægning af forskellige typer af grønne anlæg og beplantninger

· Anlægning af forskellige typer af flisebelægning og brolægning

· Anlægning af støttemure, trapper, kampestensdiger mm.

· Græs pleje af fx prydplæner, brugsplæner, naturgræs, boldbaner og lign. idrætsarealer

· Pleje af grønne områder med beplantninger, belægninger, træer, græsarealer mm.

· Trækonstruktioner af bl.a. træhegn, espalier, pergola mm.

Som en kvalitets bevist virksomhed, er vi medlem af brancheforeningen

Danske Anlægsgartnere og arbejder udfra de gældende normer og vejledninger for Anlægsgartnere i Danmark.

Kontakt Dan Nygaard for uforpligtende tilbud – dan@guganlaeg.dk

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment