Spændende stilling som forretningsfører i veletableret golfklub

Spændende stilling som forretningsfører i veletableret golfklub

 

Ørnehøj Golfklub søger forretningsfører til den daglige drift og fremdrift af klubben. Stillingen som forretningsfører indebærer, at du er en samlende faktor for aktiviteter i hele klubben. Du indgår i et tæt samarbejde med bestyrelsen, klubbens ansatte (Greenkeeper teamet, protræner og øvrigt kontorpersonale), frivillige samt ca. 1600 medlemmer. Derudover samarbejder du med forpagteren af cafeen. Ligeledes er samarbejdet med kommunen, sponsorer, Dansk Golf Union, Golfbox og andre eksterne aktører, samt andre golfklubber (GNG, venskabsklubber og Golfringen Nordjylland) en vigtig del af en god stabil drift og udvikling af klubben.
Det gode samarbejde gør Ørnehøj Golfklub til en stærk klub, hvor der ydes en indsats for at tilbyde gode golfoplevelser på et højt serviceniveau i en klub under konstant udvikling.

Som forretningsfører har du den daglige kontakt til gæster og medlemmer, og sikrer det bedst mulige indtryk af klubben udadtil. Du sikrer også, at klubbens bane og aktiviteter udvikler sig, så der er mulighed for at have det godt i klubben med både golf og sociale relationer. Du trives i en til tider meget travl hverdag og går forrest og viser vejen til et godt samarbejde i organisationen og i udviklingen af denne.

Ørnehøj Golfklub tilbyder:

 • En god arbejdsplads i fantastiske omgivelser, hvor du sammen med gode kollegaer får mulighed for at sætte dit eget præg på hverdagen
 • Mange aktive og engagerede frivillige, der understøtter dit arbejde
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling
 • En alsidig stilling med en travl og afvekslende hverdag
 • En økonomisk velfunderet golfklub, hvor golf og det sociale er i højsæde
 • En stilling på fuld tid
 • Løn efter kvalifikationer og aftale

Dine primære opgaver og ansvarsområder:

 • Daglig ledelse og markedsføring af Ørnehøj Golfklub
 • Tovholder for drift og vedligehold af bygninger
 • Overordnet koordinering af den frivillige udvalgsorganisation
 • Salg af medlemskaber, sponsorater m.v.
 • Ansvarlig for udarbejdelse af regnskaber, budgetter og budgetopfølgning samt bogføringsopgaver.
 • Deltagelse i bestyrelses- og udvalgsmøder samt forberedelse af arrangementer i samarbejde med de frivillige
 • Kommunikation internt og eksternt herunder via hjemmeside og relevante sociale medier
 • Personaleudvikling

Vi forventer, at vores kommende forretningsfører som udgangspunkt:

 • Har indgående kendskab til regnskab og økonomisk forståelse
 • Er en erfaren leder og har erfaring i samarbejde med bestyrelser og frivillige
 • Har kendskab til golfspillet – enten som spiller eller anden visog derudover:
 • Er en holdspiller, som fokuserer på et godt samarbejde og skaber den gode stemning
 • Er glad og udadvendt, trives blandt mange mennesker
 • Er indstillet på, at arbejdet i en golfklub er meget sæsonbetonet og kræver stor fleksibilitet, især i perioden fra marts til oktober
 • Er fortrolig i brug og anvendelse af IT-udstyr og anden relevant teknik
 • Har stort overblik og kan udtrykke sig klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt
 • Service minded og samarbejdsorienteret

Ansøgning og CV sendes til formand Claus Brynaa på mail: mail@gistrupgolf.dk
Ansøgningsfrist den 1. marts 2023.
Ved spørgsmål rettes henvendelse til Claus Brynaa på telefon: 22235098
For yderligere information henvises også til klubbens hjemmeside:  https://www.ornehojgolfklub.dk/

Der forventes ansættelse pr. 1. juni 2023.
Ansættelsessted: Gammel Lundegårde 70, 9260 Gistrup