Seniorklub Nyt

19.09.2023 Indkaldelse til generalforsamling den 3. okt. 2023

Se indkaldelsen her

 

05.09.2023 Frit valg af teested er annulleret

Vi har desværre en it-fejl som bevirker, at det frie valg af teested ikke virker.
Det betyder, at alle foreløbig skal spille fra de teesteder, vi plejer at bruge, uanset hvad der er valgt ved bestilling.
.

29.08.2023 Opdeling Herrer A og B

Fra september 2023 vil et handicap på over 27,0 betyde deltagelse i Herrer B-rækken. Op til 27,0 i Herrer A-rækken.

 

07.07.2023 Spillerscoreindberetning og afbrudt spil

Tirsdag den 4. juli var vi ude for, at mange spillere afbrød spillet, inden de havde spillet 18 huller. Flere indberettede ‘Saml op’ på de ikke-spillede huller. Det betyder, at de får nul point på disse huller, men deltager i konkurrencen om dagens præmier og de bliver reguleret ud fra 18 hullers spil.

Men golfreglerne siger, at man godt kan blive reguleret ud fra visse af de spillede huller (se nærmere i golfreglerne). Hvis du vil reguleres på denne måde, skal du ikke indberette til de ikke-spillede huller. Men det betyder samtidig, at du ikke har fuldført matchen og derfor ikke deltager i dagens konkurrence. Samtidig skal du meddele til matchledelsen, at du vil reguleres. Det gør du ved at skrive ’Vil reguleres’ på scorekortet.

Altså, hvis spillet bliver afbrudt:

 1. og du vil reguleres ud fra spillede huller, så skriv ’Vil reguleres’ på scorekortet, og lad være med at udfylde ikke-spillede huller. Du er dermed ikke med i dagens match.
 2. og du vil deltage i dagens match, indberet ’Saml op’ på ikke spillede huller, indberet og aflever, som du plejer.
 3. og du hverken vil reguleres eller deltage i dagens konkurrence, så indberet ’Saml op’ på samtlige huller og aflever scorekortet. Så tæller det med i antal spillere ved beregning af antal præmier.
  .

01.03.2023 Husk vedr. Spillerscoreindtastning

1. Indberet altid hele holdets score på samme enhed (telefon/tablet mv.). Dvs. sæt jer sammen og lad én spiller indberette alle scorer.
2. Sørg for at have god netforbindelse. inden I forlader indberetningssiden efter den sidste score er indtastet. Da der ofte er dårlig mobildataforbindelse i klubben, anbefaler vi at bruge klubbens wi-fi (som hedder Golfklubben). Her kræves ingen password.

I kan kontrollere, at jeres score er på plads via Leaderboardet. Klik på den lille pokal øverst i højre hjørne på indtastningsbilledet.

OBS: Hvis indberetningerne ikke er på plads efter 10 min, så indberet scoren på sidste hul igen. Skriv oven i det tidligere indberettede.

 

01.03.2023 Aflysninger

Ved dårligt vejr vil vi fra nu af sende turneringsdeltagerne en mail senest ved 7-tiden, om at dagens match er aflyst.

Månedens topplaceringer og præmieliste 2023

Resultaterne af den enkelte ugematch forsøges offentliggjort onsdag i GolfBox under Klubturneringer.

Listen med foreløbige præmietagere vises her: Topplaceringer september 2023.

Husk at topplaceringslisten er foreløbig jf. Regler for beregning af præmier.

Præmieliste for seneste periode:  Præmieliste august 2023.

Liste over ikke udleverede præmier bliver ophængt på opslagstavlen i greenfee-området. Du kan kontakte et bestyrelsesmedlem for udlevering af præmie. Ikke afhentede præmier ved året udløb tilfalder Seniorklubben.

Order of Merit:

Stillingen efter seneste ugematch findes her senest onsdag efter matchen

I 2023 har vi tre OOM’er:

9-hulsspillere (dame- og herre-række)
Herrer (herre A og herre B rækkerne)
Damer (dame A og dame B rækkerne)

Hver OOM er en rangliste over alle spillere, der har deltaget i de pågældende rækker. Listen bliver beregnet efter et pointsystem tildelt efter resultaterne af årets almindelige ugematcher. Resultatet i hver af vores 6 rækker giver point. Fx kan en førsteplads give  7,0 point, andenpladserne 5,9 point, tiendepladserne 3,2 og 32’te pladserne 1,0 point. Bemærk, at hvis du både spiller 9 huller og 18 huller vil dine point blive delt på to OOM’er. Efter en hel sæson vil den bedste spiller i hver række få en præmie.

Du finder stillingen ved at gå ind på Klubturnering i GolfBox (hvor du tilmelder dig) og i øverste linje (med teksten Ørnehøj Golfklub) at trykke på det midterste symbol i højre side. Du kan også klikke her.

Generelt om klubben

Formål med klubben
Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med golfspil og det dermed forbundne sociale samvær, samt at medvirke til at golfspillet afvikles i overensstemmelse med gældende regler. Klubbens formål søges primært opfyldt via matcher, men også via andre sociale aktiviteter som julefrokost, bowling o. lign.

En gang om måneden afholdes en runde golf med holdspil samt efterfølgende fællesspisning med overrækkelse af præmier vundet i den forløbne måned.

Hvordan bliver jeg medlem
Adgangsbetingelse: 60 år og hcp. max. 52. Hvis hcp. over 42 spilles kun på 9 hulsbanen.
Ægtefælle/ samlever hcp max 52 – ingen alderskrav. Bestyrelsen kan dispensere.

Indmeldelsen sker via klik på feltet ‘Bliv medlem’ øverst på denne siden.

Kontingent
Kr. 200 bedes indbetalt hvert år inden åbningsmatchen enten på

 • – reg.nr 6688 kontonr 18276968
 • – eller på MobilePay 921937  

EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR).

Data bruges til gennemførsel af klubbens aktiviteter. Ved manglende betaling sættes medlem som passiv. Klubbens medlemsdata deles med Ørnehøj Golfklub. Medlemmers oplysninger slettes ved personligt ønske herom.

Matcher og tilmelding

Klubben afholder flg. matcher:
 – Ugematcher Hver tirsdag fra april til og med oktober spilles stablefordmatcher i 6 præmiepuljer: Damer 18 huller: række A og B. Herrer 18 huller: række A og B. Damer 9 huller og Herrer 9 huller.
 – Månedsmatch Den sidste tirsdag i måneden spilles en månedsmatch over 9 huller. Oftest en holdmatch med nærmest flaget på par 3 hullerne for bolde, der ligger på green. Efter matchen er der fælles spisning med overrækkelse af præmier til månedens vindere.
 – Udematcher To gange om året arrangeres matcher med gunstart og efterfølgende frokost på fremmede baner nær Aalborg.

Alle matcher jf. Årsplanen offentliggøres i Golfbox.

Dagens match er kun åben for medlemmer af Seniorklubben og afvikles i henhold til den gældende årsplan.

Tilmelding til matcher
Tilmelding til alle matcher foregår på www.golfbox.dk under punktet ‘Klubturneringer’.  Til-/og afmelding kan ske inden kl. 18:00 fredagen før.

Ved tilmelding til ugematchen skal du vælge 9 eller 18 huller og evt. indberette:
– om du ønsker TIDLIG eller SEN start. Tidlig/sen start er med forbehold, da der kan være mange, der har samme startønske.
– en BESKED til mat­ch­lederen Eks: ‘Vil gerne starte efter kl. 10.30’. For at ønsket evt. kan imødekommes, skal der medtages en rimelig begrundelse. Eks.: ‘Skal til tandlæge inden’.

SAMKØRSEL: Systemet kan sikre, at ægtefæller og andre som kører sammen, får en starttid i nærheden af hinanden. Dette kræver, at de samkørende giver bestyrelsen besked en via mail eller skriver i beskedfeltet, at de ønsker samkørsel. Husk medlemsnummer på den, der ønskes samkørsel med. Denne besked skal kun udfyldes én gang. Vi registrerer oplysningen i systemet og bruger den fremover.
Det er vigtigt, at samkørende vælger samme TIDLIG/SEN startoplysning. Hvis 2 samkørende sætter forskellige markeringer, går vi ud fra, at det er bevidst, og de får den start­tid, de har ønsket.

Afbud
Kan indberettes til GolfBox indtil kl. 18 fredagen før matchen. Samme sted som man tilmelder sig. Senere afbud kan du sende til matchlederen via en SMS på telefonnummeret, som findes under Kontaktpersoner i matchtilmeldingen i GolfBox eller under Info, når Startlisten vises. Ved framelding om tirsdagen kan du evt. kontakte en medspiller telefonisk.

Øvrige matchoplysninger:
Ved de ugentlige matcher er der max 128 del­tagere på 18 huller og max 60 deltagere på 9 huller. Ved månedsmatch er der max 144 deltagere. Ved overtegning går man på venteliste.

Medlemmer, som har behov for at leje elbil til en seniormatch, kan gøre det til en reduceret pris. Kontakt Proshoppen.

Matchafvikling

Alle matcher afvikles i henhold til de af the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews sidst vedtagne golfregler samt de for Ørnehøj Golfklub til enhver tid gældende lokale regler.

To dage før ugematchen offentliggøres deltagernes starttider og medspillere både via mail fra Golfbox samt under punktet Klubturneringer i Golfbox.

Aflysninger

Ved dårligt vejr får alle turneringsdeltagere en mail ved 7-tiden om morgenen, om at dagens match er aflyst.

Vinterhuller

Ved overgang fra vinter til sommergreens eller ved greenkeepernes arbejde på banen accepteres, at indtil to huller på en runde er vinterhuller. Scoren på vinterhullerne kan max. være 2 stableford point pr. hul eller det antal slag, som svarer til dette. Spillere, der ikke kan opfylde disse krav er ikke præmieberettigede i den pågældende match.

Hvis alle spiller alle huller til vinterhuller, uddeles dog præmier.

 

Lukke igennem
I Seniorklubbens ugematcher har den 1. på holdets startliste ANSVARET og PLIGTEN til at der lukkes igennem.

Vi er mange spillere til vores ugematcher. For at vore matcher kan afvikles så godt som muligt, opfordrer vi til:
– At lukke en hurtigere bold igennem.
– Så vidt muligt at bruge GLIDENDE gennemgang.

Der er ofte kø ved par 3 hullerne, specielt ved hul 12. Her opfordre vi til hurtigere spil ved at bruge en af flg:
– Glidende gennemgang: 2 hold slår ud sammen. Det hold der kommer bedst fra udslagene gør sig færdige, medens det andet hold evt. leder efter bolde.
– I står på green og et hold er klar til at slå ud. I står til side og lader de andre slå ud. Medens de så kommer til green, kan I spille færdig.

 

Brug af Pedro
Når der spilles scramble ved månedsmatcher bruges ofte Pedro for at få 4 spillere i hver bold.

Bestyrelsen har vedtaget, at PEDRO på par 3 hullerne ikke deltager i nærmest flaget, da det ville give en spiller 2 muligheder. Bestyrelsen har vedtaget flg. regel for den, der skal slå for PEDRO på par 3 hullerne:
– Først slår sin egen bold.
– Derefter slår for PEDRO, så er der ingen tvivl om, hvem der evt. laver hole-in-one

Hvis en spiller laver hole-in-one med bold nr. 2 er det godt for holdet, men det svarer til, at lave hole-in-one med en provisorisk bold.

Indberetning af score

Alle spillere i de alm. ugematcher skal have indberettet scorer via funktionen Spillescoreindtastning for at få præmier. Samtidig er det også et krav at papirscorekortet afleveres i seniorklubbens postkasse. Begge dele inden kl. 17.00 på spilledagen.

For spillere som har mails på deres telefon:

 • Klik blot på linket i mailen med din starttid – så er du i gang.

For spillere som IKKE har mails på deres telefon:

 • Skriv den 7-cifrede kode, der står under linket i mailen med din starttid, ned på et stykke papir.
 • Åben en internetbrowser på din telefon og gå ind på https://s.golfbox.dk, hvor du taster koden – så er du i gang.

Du kan ikke alene indberette egen score, men også dine medspilleres (dem i samme bold). Da det kan give fejl, hvis ikke alle scorer indberettes på samme enhed (telefon, tablet, pc), anbefaler vi, at holdet sætter sig sammen efter matchen og indberetter.

Alle indberetninger vil automatisk give handicapregulering. Hvis du mod forventning ikke vil reguleres, skal du vælge ‘Saml op’ på samtlige huller. Men huske at kortet stadig skal afleveres  til udregning af antal præmier.

Hvis du afbryder spillet og vil reguleres for de spillede huller, skal du ikke udfylde de ikke-spillede huller. Samtidig skal du skrive *Vil reguleres’ på papirkortet. Du deltager ikke i præmieberegningen, da du ikke har fuldført matchen.

Når du bruger spillerscoreindtastning, skal du ikke indberette samme score til GolfBox.

Klik for at se en detaljeret Vejledning til spillerscoreindtastning.

Fejl i Spillerscoreindtastning

Vi har desværre oplevet, at der mangler enkelte indberettede scores. GolfBox har anbefalet os flg. for at undgå fejl:
1. Indberet altid hele holdets score på samme enhed (telefon/tablet mv.). Dvs. sæt jer sammen og lad én spiller indberette alle scorer.
2. Sørg for at have god netforbindelse inden I forlader indberetningssiden, efter den sidste score er indtastet. Da der ofte er dårlig mobildataforbindelse i klubben, anbefaler vi at bruge klubbens wi-fi (som hedder Golfklubben) indenfor i klubhuset. Her kræves ingen password.

I kan kontrollere, at jeres score er på plads via Leaderboardet. Klik på den lille pokal øverst i højre hjørne på indtastningsbilledet.

Husk for at få præmier skal papirscorekortet opfylde flg. kriterier:

 1. Scorekortet er udskrevet fra GolfBox.
 2. Scorekortet afleveret inden kl. 17.00 på matchdagen i seniorklubbens postkasse.
 3. Opfylde samtlige DGU-regler for udfyldelse af scorekort: Scorekort udfyldelse Husk underskrift, markørs underskrift og DGU-nr og samlet score med ring omkring i øverste højre hjørne.
 4. Spilleren har indberettet scoren via Spillerscoreindtastning inden kl. 17 på matchdagen.

Kortet tæller med i antal kort i en given præmiepulje, hvis man kan identificere den pulje kortet hører til. Se Regler for beregning af præmier

Årsplan 2023

For at læse årsplanen, klik her: Årsplan 2023

Regelspørgsmål

Fra 23/6-2023: Klik her

Fra 30/5-2023: Klik her

Fra 28/3-2023: Klik her

Fra 30/8- 2022: Klik her

Fra 30/8- 2022: Klik her

Fra 26/7-2022: Klik her

Fra 31/5-2022: Klik her

Fra 26/4-2022: Klik her

Fra 27/7-2021, klik her

Fra 31/8-2021, klik her

Fra seneste generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen 2022: Klik her.

Formandens beretning for året 2021-2022: Klik her.

Årsregnskab for 2021 – 2022:, klik her.

Vedtægter for Seniorklubben "De Grå Ørne"

Vedtægter for Seniorklubben “De Grå Ørne” revideret 4. oktober 2022: Klik her.