2020-04-01

Nyhedsbrev den 1. april


Anbefalinger til spil på banen, her har DGU kommet med 10 punkter. I Ørnehøj Golfklub er følgende gældende:

 1. Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde. Afstand på ti minutter mellem bolde.
 2. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker.
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil.
 4. Hulkopperne bliver vendt, så bolden ikke skal samles op af hullet. I tilfælde af vintergreens, vil der blive sat et isoleringsrør i koppen.
 5. Flaget forbliver i hullet, men må ikke berøres
 6. Banemateriel fjernes (f.eks. river, boldvaskere og trolleys). Bunkers spilles som waste area.
 7. Vandhaner på banen er lukket
 8. Affaldsspande og lignende tages ind, så husk at tage en pose med hjemmefra til affald.
 9. Det er kun klubbens egne medlemmer, som har adgang til banen
 10.  Klubber opfordres til at iagttage spillernes adfærd på banen og om nødvendigt lukke banen, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt.

Yderligere retningslinjer:

Der bliver åbent for spil på 18 og 9 huls banen. Klubhus, træningsfaciliteterne, borde og bænke fjernes og toiletfaciliteterne holdes lukket. Det er ikke nødvendigt at bekræfte tider. Der vil være blanke scorekort ved starterhus. Det er ikke tilladt at starte på bag-ni.

Greenkeeperne har fortrinsret på banen, der er i øjeblikket kun 4 greenkeepere ansatte.

Vi forbeholder os retten til at lukke banen igen hvis reglerne ikke bliver overholdt. Man skal acceptere, at der endnu ikke er fuldt mandskab og banen derfor på nogle områder ikke står som forventet. Vi er nød til at se tiden an og afvendte yderligere/nye meldinger fra myndighederne og/eller DGU.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet
 4. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 5. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, bør spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde
 6. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 7. Undgå at berøre flagstangen
 8. Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning

Pas godt på jer selv.