Golfringen Nordjylland 2023

Golfringen Nordjylland 2023 består af: Brønderslev Golfklub, Hjørring Golfklub, Hals Golfklub, Sæby Golfklub og Ørnehøj Golfklub. Aftalen opgøres økonomisk årligt pr. 31. december.

Klubber omfattet af greenfee ordningen GNG og venskabsklubber

Greenfee aftaler 2023

Nordjyske Golfklubber (GNG)  ½ greenfee     

 • Aalborg Golf Klub
 • Aabybro Golfklub
 • Blokhus Golf Klub
 • Brønderslev Golfklub
 • Dronninglund Golfklub
 • Frederikshavn Golf Klub
 • Hals Golf Klub
 • Himmerland Golf Klub
 • Hirtshals Golfklub
 • Hjørring Golfklub
 • Hobro Golfklub
 • Golfklubben Hvide Klit
 • Jammerbugtens Golfklub
 • Løkken Golfklub
 • Løgstør Golfklub
 • Læsø Seaside Golf Klub
 • Mariagerfjord Golfklub
 • Morsø Golfklub
 • Nordvestjysk Golfklub
 • Rold Skov Golfklub
 • Sebber Kloster Golf Klub
 • Sindal Golfklub
 • Sæby Golfklub
 • Øland Golfklub
 • Ørnehøj Golfklub
 • Aars Golfklub

ØVRIGE AFTALER

 • Viborg Golfklub ½ greenfee
 • Breinholtgård golfklub rabat kr. 100,-
 • Odense Eventyr 33% rabat.
 • Aarhus Aadal Golf Club ½ greenfee

 Aftalerne er kun gældende for fuldtidsmedlemmer.

Golfringen Nordjylland

Golfringen Nordjylland 2023 består af: Brønderslev Golfklub, Hjørring Golfklub, Hals Golfklub, Sæby Golfklub og Ørnehøj Golfklub. Aftalen opgøres økonomisk årligt pr. 31. december.

Medlemskab

Medlemskab af Golfringen Nordjylland fås ved henvendelse til egen klub. Prisen for en Golfringen Nordjylland aftale er for 2023 aftalt til 975,- kr. uanset tilmeldingstidspunktet.

Heraf får sælgende klub 100,- kr. som medlemsindtægt, mens 875,- kr. tilgår en fælles pulje, som ved årets afslutning fordeles efter antal bekræftede besøg.

Tilmelding

Når indbetalingen er registreret, bliver medlemskab af Golfringen Nordjylland ordningen indberettet til GolfBox, og først herefter kan der bookes tider hos de tilsluttede klubber.

NB! Der udleveres ikke bagmærke til ordningens medlemmer, men alene EDB registrering.

Golfringen Nordjylland aftalen giver adgang til klubbernes baner uden betaling af greenfee.

Rettigheder

Når du deltager i specielle arrangementer som f.eks. company days eller ’klub i klubbenpakkeløsninger’, må du forvente at skulle betale samme pris for deltagelse som de øvrige deltagere.

Du kan altså ikke forvente at kunne benytte dit medlemskab af Golfringen Nordjylland ordningen i forbindelse med sådanne arrangementer, med mindre det er udtrykkelig aftalt med klubben.

Karenstid

Skifter et medlem fra en golfklub til en anden golfklub indføres en karenstid på tre år fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, til medlemmet kan blive tilmeldt Fritspilsordningen i den nye klub.

Undtagelse heraf kan kun ske, hvis medlemmet samtidig foretager en adresseændring til nærområdet for den nye klub.