2020-01-14

Overbygning på driving range


Så er projektet med overdækningen af driving range påbegyndt.

Greenkeeperne er nu i fuld gang med at nedtage boldrummet samt skuret med de nuværende overdækkede udslagssteder.

Det bliver således, at der fra nu af bliver arbejdet på ½ delen af udslagsstederne. De steder der nu kan benyttes er de pladser der ikke bliver indhegnet.

Projektet forventes færdigt til sæsonstart, dog igen, vil det afhænge af vejret.

Vi vil hver fredag ligge billeder på hjemmesiden og på facebook så I løbene kan se hvor langt byggeriet er.

Der vil blive et nyt boldrum, en clinic til Tommy Bitsch samt 10 nye udslagspladser.

Se tegningerne: