Vedr. udtrædelse af bestyrelsen

I fortsættelse af Søren Kuch Svenningsen og Nicolas Grund Kristensen fratrædelse fra bestyrelsen den 8. Maj kan følgende oplyses, at fratrædelsen blev begrundet med uenigheder omkring et møde med eliteudvalget og bestyrelsen, hvor der bl.a. blev drøftet konditionerne for at bevilge eliten flere penge.

Da Søren Kuch Svenningsen og Nicholas Grund Kristensen har forladt bestyrelsen, ser bestyrelsen sig nødsaget til at oplyse at udtrædelsen skete som følge af et personligt forhold for en af de tidligere bestyrelsesmedlemmer, og at det andet derpå valgte og trække sin deltagelse.

Den samlede bestyrelse er ærgerlig over udmeldingen, men respektere den.

Suppleant Jesper Nielsen indtræder i bestyrelsen.

Bestyrelsen er i henhold til vedtægterne funktionsdygtig såfremt halvdelen af bestyrelsen giver fremmøde på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen vil på den baggrund forsætte arbejdet frem mod næste generalforsamling, hvor der naturligt vil blive tilstræbt, at bestyrelsen så igen bliver fuldtallig.

I den kommende tid vil bestyrelse fokusere på følgende:

  • Igangsættelse af frivillighedskoncept hvor vi håber på stor opbakning fra medlemmerne.
  • Planlægningen af ændringer på hul 11 og 12 i samarbejde med banepersonalet.
  • Udarbejdelse af en bestyrelses politik der sikrer at der er fuld fokus på sikre en god og solid drift af klubben, samt udvikle aktiviteter og initiativer der tilgodeser alle klubbens medlemmer og ikke enkelte interessegrupper