2020-04-30

Opdatering af DGU’s anbefalinger d. 30. april


DGU har denne gang foretaget en række mindre justeringer i de allerede udsendte anbefalinger i forbindelse med aktiviteter og brug af klubbernes faciliteter under corona-krisen.

Justeringerne omfatter:

  • Fjernelse af anbefaling om bestemt tidsinterval mellem bolde
  • Mulighed for at lukke igennem, når der holdes behørig afstand mellem spillere
  • Rengøring/afspritning af buggies & trollies ved udlejning. Buggies kan kun benyttes af én person   eller af to personer, hvis de er fra samme husstand
  • Fjernelse af anbefaling om kun én person i bagrum ad gangen

Alle øvrige restriktioner som tidligere er sendt fra DGU opretholdes og kan ses på hjemmesiden under nyheder.

Det betyder, at fra mandag den 4. maj, går vi tilbage til den oprindelige bane, hvor der igen er 7 og 8 minutter mellem tiderne. Boldrende tiderne bliver genindført.

Klubberne i klubben får igen deres tider tilbage. Seniorklubben starter dog først den 12. maj.

I tidsbestillingen er der lige nu 4 baner, nemlig:

Midlertidig 18 huls bane som gælder til og med den 3. maj

Midlertidig 9 huls bane, som gælder til og med den 3. maj.

Ørnehøj 18 huller, starter igen den 4. maj med tidsbestilling.

Ørnehøj 9 huller, starter igen den 4. maj med tidsbestilling.

De der allerede nu har bestilt tider på den midlertidige bane i perioden den 4. maj til den 6. maj, vil blive flyttet over, til tider der svarer til de bestilte tider på den midlertidige bane.