2020-03-27

Nyhedsbrev den 27. marts


Nyhedsbrev den 27. marts.

Bestyrelsen følger som tidligere nævnt DGU´s anbefalinger, hvilket betyder at banen og træningsfaciliteterne er fortsat frem til og med den 31. marts lukket. DGU har i går via mail udsendt nedenstående:

DGU fastholder anbefaling om lukning til hastelov er behandlet:

På tirsdag den 31. marts skal Folketinget stemme om en ny lov, der gør det muligt at udstede forbud mod at forsamles mere end to personer. Forslaget gør det også muligt at lukke legepladser, campingpladser og golfbaner.

Dansk Golf Unions bestyrelse anbefaler, at de danske golfklubber fortsat holder baner, træningsfaciliteter og klubhuse lukket, indtil lovforslaget er behandlet.

– Vi henstiller til, at golfdanmark fortsat udviser samfundssind og står sammen om ikke at spille golf, mens vi venter på tirsdagens lovbehandling. Hvis Folketinget vedtager loven, gives der hjemmel til at lukke golfbaner. Det er p.t. uvist om myndighederne vil bruge den hjemmel, men DGU vil tage bestik af situationen og efterfølgende tage stilling til en fælles, hensynsfuld åbning af golfbanerne efter myndighedernes anvisninger, hvis det er muligt, siger Lars Broch Christensen, der er formand for Dansk Golf Union.

Har medlemmer ret til kontingentkompensation under en periode med banelukninger:

Dansk Golf Union har modtaget en række henvendelser fra klubberne om klubmedlemmers ret til kontingentkompensation under en periode med banelukninger eller andre begrænsninger som konsekvens af corona-epidemien.

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og DGU anbefaler, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for en periode med banelukning eller andre begrænsninger.

Tilsvarende er gældende ved andre former for midlertidige lukninger og begrænsninger, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse, vejrlig, turneringer m.v.

Følgende fremgår af DIF’s hjemmeside generelt om kontingent i relation til corona-situationen:

”Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.”