2020-03-26

Nyhedsbrev den 25. marts


Ørnehøj Golfklub

Nyhedsbrev den 25. marts 2020.
 
Bestyrelsen holdt i den 24. marts et ekstra bestyrelsesmøde. På mødet blev situationen omkring banelukningen drøftet. Bestyrelsen har fortsat den holdning at følge DGU´s anbefaling om lukning af spil på banen. DGU har tidligere meddelt, at de inden den 26. marts vil komme med en ny melding om anbefaling om spil på banen efter den 30. marts. Bestyrelsen vil også her følge disse retningslinjer.

Desværre har det i går været nødvendigt at bortvise og udelukke et medlem for at spille i Ørnehøj Golfklub. Medlemmet blev taget i at spille på banen. Trods flere henvendelser ønskede vedkommende ikke at efterkomme budskabet.

Bestyrelsen vil fremover ikke acceptere, at der bliver spillet på banen eller bruge driving range, når den er lukket. Det vil i lignende episoder medføre bortvisning og udelukkelse fra medlemskab af klubben.

Generalforsamlingen som skulle være afholdt den 24. marts som blev aflyst pga. covid-19, vil blive gennemført så snart alt er åbent igen. Der vil blive genindkaldt med 14 dages varsel. Den nuværende bestyrelse fortsætter frem til generalforsamlingen.

Vi er klar over at hele den situation kan og får økonomiske konsekvenser for sæsonen, men vi forsøger at være økonomiske ansvarlige og er hele tiden opmærksomme på, at handle med rettidig omhu.

Vi håber at I har forståelse for denne svære situation, og vi ser frem til, at vi igen får mulighed for at spille på den næsten forårsklare bane. Vi vil opdatere når der sker noget nyt.
 
Men indtil da, pas godt på jer selv.
 
Bestyrelsen i Ørnehøj Golfklub