december 14, 2018

Nyhedsbrev 2018 året der gik


Nyhedsbrev til medlemmer af Ørnehøj Golfklub

Sæsonen 2018 er ved at være slut så derfor dette nyhedsbrev vedr. de tilbagemeldinger vi har fået i ”Golfspilleren i Centrum” og lidt om justering af banen.

 Golfspilleren i Centrum

Der er gennemført 3 undersøgelser i løbet af året, og samlet har 461 medlemmer, ca. 1/3, taget sig tid til at svare, hvilket vi i bestyrelsen vurderer være en tilfredsstillende besvarelsesprocent.

Udover karaktergivningen, har der også været mulighed for, at fremkomme med kommentarer, og det er bl.a. disse, dette nyhedsbrev tager udgangspunkt i.

Med omkring 1440 medlemmer – nye som gamle -, er det naturligt, at nogle er kritiske, og andre er positive. Bestyrelsen er lydhør over for alle kommentarer, og betragter disse, som udtryk for en stor interesse for vores klub, hvor alle ønsker det bedste for klubben.

Banen:

Vores bane kom godt fra sæsonstarten med fine greens, hvilket kunne skyldes de tiltag greenkeeper staben iværksatte i vinteren 17/18, fjernelse af blade, sprøjtning med afspændingsmiddel mv., således vi minimerer risikoen for svampeinfektioner.

Derefter kom den meget fine sommer som satte væksten i græsset på hold og efterfølgende fik vi et meget grønt efterår.

Vejret har desuden gjort forberedelserne på vintergreens svære og de lovede forbedringer fra sidste år har ikke kunne lade sig gøre.

Der skal ikke herske tvivl om, at både bestyrelse, baneudvalg og greenkeeperne er meget opmærksomme på situationen, og gør Alt for at forebygge angreb, og hvis de kommer, at få dem fjernet når det Vejrmæssigt er muligt.

Der arbejdes pt. på forbedringer af vore stier og vi har netop haft miljø afdelingen ved Aalborg Kommune på besøg, hvilket har afstedkommet at vi nu må passe stierne i §3 områderne, således har vi flere løsninger under overvejelse.

Nogle medlemmer mener, vi har for høj og for meget rough. Men der er en del områder, som ikke må klippes løbende, jfr. ovennævnte krav.

Bestyrelsen er klar over at øve faciliteterne ikke er super gode – hvis det skal gøres anderledes skal vi have mere jord og vi undersøger hele tiden de muligheder der måtte være for at udvide på dette punkt.

Vi håber i øvrigt at der i løbet af 2019 vil står en overdækket driving range med plads til 10-12 golfere under tag.

Ledige tider

Der er igen kommet en del bemærkninger omkring ledige tider og spærringer af tider.

Bestyrelsen arbejder løbende med denne problematik, og har bl.a. annonceret – og gennemført – specielt i weekender, at 2 bolde bliver slået sammen til 4 bolde samt indført reglen om, at 4-bolde har fortrinsret i weekenderne.

Samtidig vil vi gerne henlede opmærksomheden på at der to gange i timen er ledige tider i ”boldrenden” – også når klub i klubberne har tider – som alle har mulighed for at anvende.

Der vil også i den kommende sæson åbnes for spærrede tider af klub i klubberne, når disse ikke anvendes, hvilket giver flere spilmuligheder.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i undersøgelsen fået bemærkninger om, at vi ikke er synlige nok; at vi ikke kommunikerer nok, og at vi ikke lytter til medlemmernes ønsker.

Disse bemærkninger har vi naturligvis drøftet, og må sige, vi alle spiller golf så meget som muligt, og deltager i de arrangementer der gennemføres i klubben, i det omfang tiden tillader det, i forhold til familie, arbejde og andet.

Med hensyn til kommunikation er det altid en afvejning af mængde, relevans, hyppighed og emne.

Vi har valgt primært at kommunikere via Facebook og vores hjemmeside. PÅ HJEMMESIDEN kan alle udførlige referater fra vore månedlige bestyrelsesmøderne findes. Så vi synes faktisk, at vores informationsniveau er fornuftigt. Der er ting vi ikke kan eller vil referere om, f.eks. personalesager, uanset art. Det ændres der ikke på.

De få der har fremsendt forslag eller ønsker direkte til bestyrelsen, har alle modtaget konkret svar retur.

Men vi vil i begyndelsen af 2019 se om vi kan forbedre vores kommunikation.

Nyt Baneforløb / nye skilte

Henover vinteren vil vi opsætte nye info-, henvisnings- og hulforløbs skilte på hele baneanlægget.

Vi ændrer også fra sæsonstarten 2019 navneforløbet på sløjferne.

De 3 sløjfer bliver til:

 • Sydbank (måske et andet penge institut) 1-9
 • NetIP 1-9
 • Lundegårde 1-9

Dvs. at vores farvekoder, grå, blå og grøn samt hul forløbet 1-27 udgår og erstattes af eksempelvis:

18 huller: Sydbank og NetIP

9 huller: Lundegårde

Tee steder ændres også fra de kendte hvid, gul, blå og rød til 59, 55, 49 og 44.

Alt dette for at forbedre informationen på og om vores bane til gavn for medlemmer og ikke mindst vores gæster.

Adfærd

Der er også nogle medlemmer der i kommentarfeltet anfører, at adfærden blandt medlemmerne godt kunne være bedre. Bestyrelsen synes generelt, vi har et meget godt socialt og hyggeligt miljø, men vi har også alle sammen oplevet, at der er medlemmer, der ikke helt husker de skrevne golfregler, og de uskrevne regler omkring etikette, f.eks.:

 • Vi skal alle sammen huske at lukke igennem, når der kommer en hurtig spillende bold bagfra, uanset om det er en 2, 3 eller 4 bold, og uanset om det er frit hul foran. Det er faktisk en regel der også er nævnt på vore scorekort – på i weekends.
 • Vi skal huske ikke at slå, før vi er sikre på, at vi ikke kan ramme dem foran os. Vent hellere 1 minut længere.
 • Husk ikke at gå mellem green og greenbunker med din vogn.
 • Det er et ufravigeligt krav til alle, at rette nedslagsmærker op. Hellere rette et op for meget.
 • Husk at rive efter dig, når du har været i en bunker.
 • Er der banepersonel på banen, skal vi huske at respektere disse, og først slå, når de har givet tegn.
 • Det er altid høfligt at hilse på et andet medlem, uanset om man kender vedkommende. Vi har jo samme tilhørsforhold.
 • Det er ikke den enkelte der ejer banen og skal derfor ikke opføre sig sådan. Det er vores alle sammens bane.
 • Hvis et medlem derfor henvender sig til et andet medlem, for at gøre opmærksom på brud på nogle af de skrevne eller uskrevne regler, så tag det som en positiv henvendelse. Vi kan altid lære.

Anden nyttig info:

 • Vi kan endvidere oplyse at vi er ved at arbejde på en opdatering af vores visionsplan. Der bliver her inviteret til et medlemsmøde tirsdag d. 12. marts. Og så har vi generalforsamling tirsdag d. 26. Sæt kryds i kalenderen.
 • NYT PÅ HJEMMESIDE. Velkommen til den nye fane, “Regler 2019”. Her finder du oplysninger om de nye golfregler. Læg især mærke til den nye app, som ser ud til at blive afløseren for div. bøger. Så gå ind på hjemmesiden og bliv klar til sæsonstart med de nye golfregler.
 • Der vil i januar, februar og marts blive afholdt informationsmøder for de der lige er blevet indmeldt i klubben. Indbydelsen vil blive udsendt primo januar 2019.

 

Bestyrelsen håber med dette nyhedsbrev, at have kommenteret på nogle af de væsentligste bemærkninger. Vi glæder os til, at se besvarelserne fra Golfspilleren i Centrum for 2019, og med disse ord, ønsker vi alle

ET RIGTIG GODT NYTÅR, OG EN RIGTIG GOD GOLFSÆSON 2019.