Banen: der er åbent for sommergreens. Brug af trolley er tilladt, med hensyn til buggy og monobuggy forventes det at brug heraf er tilladt efter påske. Husk at rette nedslagsmærker op 😊 Stierne på Lundegårde er i fuld gang med at blive lavet. Der er kommet ny belægning på gulvet i bagrummet. Der kommer nye måtter på driving range medio april.

Venteliste: så har klubben for første gang i flere år lukket for medlemstilgang, idet vi har nået 1.600 medlemmer. Der er derfor oprettet venteliste foreløbigt frem til 30.juni 2021.

Regnskab: årsrapporten for 2020 indeholdende resultatopgørelse og status, ligger på klubbens hjemmeside fra den 31. marts 2021. Årsrapporten indeholdende noter ligger til afhentning på kontoret og på skranken uden for kontoret fra den 31. marts 2021.  

Generalforsamling: generalforsamlingen som skulle have været afviklet inden udgangen af marts, er udsat indtil videre. Der vil lige så snart forsamlingsforbuddet giver mulighed herfor blive indkaldt. Da generalforsamlingen for regnskabsåret 2019 heller ikke er afholdt, vil den blive afholdt i samme forbindelse.

 Gaver vedr. momskompensation: Der blev i går sendt mail ud hvor sponsorudvalget samler ind, for at få andel i at få momskompensation, se skrivelsen på: https://www.ornehojgolfklub.dk/gaver-og-mulighed-for-momskompensation/

Referater: referater af bestyrelsesmøder findes på hjemmesiden, link hertil:  https://www.ornehojgolfklub.dk/bestyrelsesmoeder/

Restauranten: Desværre har Abdul endnu ikke haft mulighed for at åbne. Efter påske tages der stilling til om Abdul vil åbne fra 21. april med udendørsservering eller den 6. maj med indendørs servering. I begge tilfælde vil det kræve et Coronapas.

Bekræftelse af tider: husk tiderne skal bekræftes senest 15 min. før startid. Golfbox APP kan bruges til at bekræfte tider, så undgår du at bruge skærmen i greenfee området. På hjemmesiden kan man se hvilke baner der spilles i ugen. OBS! Vær opmærksom på at der kun må være 3 personer af gangen i greenfeeområdet – så påregn ventetid!

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment