Momskompensation

Hvornår ved klubben mere om momskompensation?

Sponsorudvalget fik i foråret 115 medlemmers bidrag /gave på 200kr. pr. giver.

Dette var en forudsætning for at klubben af Skattestyrelsen kunne blive godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver. Imidlertid krævede dette en vedtægtsændring, denne blev vedtaget på Ørnehøjs generalforsamling 9.september 2021.

Vi har derefter modtaget brev fra Skattestyrelsen om at vi er godkendt til at søge momskompensation efter ligningslovens § 8A. Gavebeløbet for kalenderåret 2021 er indberettet 20 januar 2022 og vi kan så nu søge om momskompensation senest 1.juli 2022 for året 2021.

Som det fremgår af ovenstående, er det en lang vej og vi har været i god tid.

Vi er selvfølgelig spændte på hvornår det endelige beløb udmeldes efter 1.7. og glæder os til at få midler til at forskønne området omkring vores klubhus således det kan understøtte vores gode klubliv.

Sponsorudvalget vil allerede nu tilkendegive, at vi i år vil gentage øvelsen. Vi har nu mere tid og håber, at vi ved anmodningen om bidrag/gaver efter sommerferien samtidig kan melde ud hvilket beløb vi har modtaget fra Skattestyrelsen.

I forbindelsen med indsamlingen 2021 deltog godt 50 medlemmer i en match som tak for bidraget, vi vil også gentage denne succes i efteråret 2022.

Sidste oplysning er, at de indsamlede penge står på en særskilt konto i Ørnehøj Golfklubs regnskab.

På vegne af sponsorudvalget

Lene Christoffersen.