Generalforsamling den 21. marts 2023

Generalforsamling i Ørnehøj Golfklub er fastsat til den 21. marts 2023 kl. 19.00.
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2023.
Eventuelle forslag skal sendes til mail@gistrupgolf.dk eller afleveres i den hvide postkasse ved ladebygningen.