2019-10-07

MIDLERTIDIG LOKALREGEL GÆLDENDE FRA 1. NOVEMBER TIL 30. APRIL


Den korte version: Det er på område klippet i fairway højde tilladt at løfte og rense sin bold og genplacere den inden for længden af et scorekort. Max 15cm “Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.

• Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Max 15 centimeter fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:

• Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:

                      o Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og

                     o Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Ifølge EGA Handicapsystemet §2.6.1 kan der i perioden 1. november til 30. april, såfremt alle handicapbetingelser er til stede, handicapreguleres efter spil med denne lokalregel.

Regel og HCP Udvalget 25-10-2019/ke