2019-10-07

Midlertidig lokalregel rensning af bold


Midlertidig Lokalregel 

DGU E-2: Rengøre bold

“Når en spillers bold ligger i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må bolden løftes, renses og genplaceres uden straf. Spilleren skal markere stedet, før bolden løftes (se Regel 14.1), og bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (se Regel 14.2).

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Der kan HCP reguleres med denne lokalregel

Regel og HCP Udvalget

08-10-19