MIDLERTIDIG LOKALREGEL E3      GÆLDENDE FRA 1. NOVEMBER TIL 30APRIL

Den korte version: Det er på område klippet i fairway højde tilladt at MARKERE, løfte og rense sin bold og genplacere den inden for længden af et scorekort. Max 15cm

Såfremt alle handicapbetingelser er til stede, kan der handicapreguleres med denne lokalregel.

Bolden må renses

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

• Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.

• Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Max 15 centimeter fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:

• Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet: 

Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og

Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Bolden må renses

Regel og HCP Udvalget

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment