juni 25, 2018

Jonas og Oliver siger tak for nu


Tak for nu.
Jonas og Oliver siger tak for nu. De har igennem de sidste 2 år, hver mandag formiddag lavet forefaldende arbejde i klubben. De har tømt skraldespande, luget omkring bænkene, lavet brænedskur, fyldt det op med brænde, samlet bolde op i kanten af drivingrange og rengjort ved rensepladsen. De har nydt jeres venlige måde, at møde dem på. Så tak for det.

Med venlig hilsen Kim