Info om restriktioner for vores bane pleje.

De gule områder på kortet viser de Paragraf 3 områder vi har på banen,følgende er taget direkte fra Naturbeskyttelsens paragraf 3; ”Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper.Beskyttelsesordningen er ikke til hinder for, at arealernes hidtidige benyttelse fortsættes.” hurtigt oversat betyder det vi ikke må pleje områderne, men vi må godt spille golf i dem som de er. Vi har dog fået lov gennem kommunens naturvejledning, til at klippe områderne på Gistrup ned 1 gang om året. Områderne på Lundgaard har vi fået lov at brande af og fjerne Bæverasp for at fremme den store frøbank der ligger i jorden.
Vi har endnu en gang haft en meget tør sæson, det kan ses på kvaliteten af græsset på fairways i perioder. Vi har over de sidste par år begyndt at efterså dem med andre græssorter der håndterer tørken bedre og reetablere sig hurtigere, når der kommer vand efter en tørkeperiode. Det optimale vil selvfølgelig være at vande dem igennem tørkeperioderne, men pga. vi ligger ovenpå et drikkevandsreservoir, har vi stramme restriktioner på hvor meget vand vi må pumpe ud på banen. Mængden vi har tilgængelig er lige til nøds nok til vi kan vande greens og teesteder gennem en hel sæson.
Mvh. Greenkeeperne