2020-06-06

Info greens


Til info.

Græsset på greens kom for alvor i gang den 21. maj(Kr. Himmelfartsdag) og det har siden været i en eksplosiv vækst.

Inden dette har det været svært at få ordenligt gang i væksten bl.a. pga. manglende varmegrader og vores pumper til vandingsanlægget var slidte og skulle udskiftes. Vi tilførte en normal mængde gødning, men dette blev i perioden ikke udnyttet. Gødningen var derfor lagt klar som en buffer og med ankomsten af de varme dage/nætter blev det akkumuleret gødning frigivet.
Effekten af dette er voldsom stor tilvækst i løbet af dagen og derfor meget afklip og langsomme greens. Mængden af afklip er aftagende.
En anden faktor der påvirker hastigheden meget er forekomsten af frøstand på POA annua(enårig…), der påvirker rullet på boldens hastighed.
Vi arbejder på greens med bl.a. børstning og krydsklipning for at stresse POA’en og klippehøjden er løbende blevet sat ned pt. til 4,5 mm. Vi er nede i 4 mm i kommende uge.

Greenkeeperstaben.