januar 17, 2019

NYE DATOER TIL INFO AFTEN OM GOLFREGLER 2019


Regel og HCP-udvalget inviterer til:

INFO AFTEN OM GOLFREGLER 2019

Tirsdag den 5.2.19  kl.  19 til 21.

Onsdag den 13.2.19 kl. 19 til 21.

Tilmelding på GOLFBOX

På vegne

Regel- og handicapudvalget

Kim Johansen