2020-05-12

Indvielse af driving range


I går mandag den 11. maj kunne Ørnehøj Golfklub endelig indvie klubbens nye udslagshal.

Projektet startede for ca. 5 år siden, hvor arkitekt John Skovgaard afleverede de første tegninger til klubben. Siden er tegningerne ændret ikke mindre en 7 gange. De skiftende bestyrelser gennem de 5 år har hele tiden holdt på at pengene skulle være der inden projektet blev sat i gang.

I 2019 blev der søgt landzonetilladelse og byggetilladelse, og begge tilladelser blev bevilget. Baggrunden for at der blev søgt var at der i regnskabet for 2018 var hensat kr. 250.000,- og i 2019 blev der yderligere hensat kr. 650.000,-.

Der blev så indhentet priser og valget blev på firmaet Poul Mortensen, som blev entreprenør på projektet.

Byggeriet er stort set gået som planlagt og budgettet for bygningen er holdt.

Der er lavet en klinik til klubbens pro Tommy Bitsch på 28,5 m2. hvor der bl.a. er lavet 2 udslagsmåtter. Den er isoleret hvilket gør at den kan bruges i vinterperioden. Fronten åbnes ved en foldedør som gør at åbningen er 5,5 m.

Desuden er der lavet et rum til boldvaskeren, hvor robotten som opsamler bolde og afleverer dem, og via transportbåndet og vaskeren bliver de rengjort og ført op i boldautomaten.

Der er hele 10 udslagsmåtter som er trukket tilbage, så nu er det muligt at slå ud i tørvejr.

Desværre kunne indvielsen ikke ske hvor klubbens medlemmer var en del heraf, idet der kun kunne være max. 10 fremmødte. Bestyrelsen havde besluttet at invitere repræsentanter for klubberne i klubben, arkitekten John Skovgaard og entreprenøren Poul Mortensen, ved Palle Mortensen.

Claus Brynaa som er formand for klubben, holdt indvielsestale og Søren Bols som er næstformand og formand for hus og byggeudvalget fik æren af at klippe snoren. Arkitekten John Skovgaard slog det første slag.

På vegne af seniorklubben overrakte Ole Jørgensen Claus Brynaa en kuvert med en gave til et nyt ur på rangen.

Bestyrelsen vil så snart det er muligt, afholde en match over en hel dag for klubbens medlemmer, hvor det bliver fejret og indvielsen markeret.