Primo 1991

Et driftsselskab køber Lundegårde 70 og anlægger golf-banen inkl. drivingrange og par-3 bane.

12.11.1991

Golfklubbens stiftelsesdato. Golfklubben lejer sig ind hos driftsselskabet.

01.09.1992

Par-3 bane og drivingrange indvies.

01.05.1993

Ibrugtagning af de første 9 huller (nuværende hul 10-18).

04.09.1993

Ibrugtagning af nuværende hul 1-9 og dermed alle 18 huller. Åbningsfest.

23.03.1995

Ekstraordinær generalforsamling, hvor det besluttes at golfklubben overtager banen fra driftsselskabet.
Den første indretning af klubhuset skete overvejende med frivillig arbejdskraft blandt klubbens medlemmer.
Selve baneanlægget er tegnet af arkitekt Henrik J. Jacobsen og anlægs-summen var ca. 12 mill. Kr.

Medlemstallet er i henhold til vedtægterne fastsat til max. 950, som fordeler sig således: Efter 1/4 2003 1250 medlemmer

  • 550 Fuldtids seniormedlemmer (Efter 1/4 2003 800 Fuldtids)
  • 200 Hverdagsmedlemmer
  • 100 Juniormedlemmer
  • 100 Studerende eller under uddannelse

Klubbens regnskabsår går fra 1.januar til 31. december.

2002

Golfklubben køber naboejendommen Lundegaarde 70, med henblik på at anlægge 9 nye huller. Henrik J. Jacobsen laver en skitseforslag.

December 2004

Efter lange forhandlinger med Aalborg Teknisk forvaltning og Danmarks Naturfredningsforening lokalkomite, får Ørnehøj en glædelig julegave den 23. december 2004 fra Naturklagenævnet som stadfæster Nordjyllands Amts dispensation. fra den 7. april 2003 til at anlægge 9 nye huller. Efter flere småjusteringer af skitsen kommer den endlige godkendelse fra Aalborg Teksnisk forvaltning.

31. marts 2005

Entrepenøreren går igang med jordarbejdet. Medio maj 2005 er man næsten klar til at så græs og banen kan tages ibrug efterår 2006.

Lørdag den 17. juni 2006

.. indviede klubben 9 nye huller kaldet SPAR NORD SLØJFEN.