Om Herreklubben

Velkommen i herreklubben 2023

Herreklubben er en af Ørnehøj Golfklubs store klubber.

Vi var i 2021 185 medlemmer heraf 32 nye medlemmer.

Vi håber at blive lige så mange i år.

Vi starter med en åbningsmatch med efterfølgende fællesspisning torsdag. 23. Marts.

Første turneringsrunde til ”Årets golfer” starter torsdag d. 30. Marts.

Vi spiller “kønnenes kamp” mod dameklubben lørdag den 03. Juni.

Der er endvidere følgende pokalmatcher :
Mod De Roldsomme 8. Juni i Rold Golfklub.

Generalforsamling 2023 afholdes lørdag den 14. Oktober.

——————————————————————————————————–

Alle mandlige seniorer og ungeseniorer med handicap 37 eller derunder kan blive medlemmer i herreklubben.

Kontingentet er 350,00 kroner.
Tilmelding sker ved indbetaling af kontingentet på Sparekassen Kronjylland konto 6688-0015212306 eller Mobile Pay 234598

Tilmelding her på siden under punktet “Bliv medlem”

Der er fast matchdag torsdag. Der er reserveret tider om morgenen fra kl. 8.00-8.30 og igen om eftermiddagen fra kl. 14.30 – 16.30 hvor kun medlemmer i herreklubben kan reservere.
I September og Oktober måned bliver tiderne ændret til kl. 13.30 – 15.30
Tilmelding udenfor disse tider kan reserveres som normalt på Golfbox.

Husk endvidere tilmelding til match via matchkalender i golfbox.

Alle normale matcher er tællende til handicapregulering.

Der er præmier hver spilledag til de 3 bedste i de 3 rækker samt præmier for at komme nærmest flaget på en række huller.
Præmierne uddeles ved vore præmieaftener i uge 20 og uge 31 og ved afslutningen i oktober.

Der er desuden en gennemgående turnering “Årets golfer” der bliver afviklet som en Order of Merit (OOM).

Du er velkommen til at kontakte en person fra bestyrelsen hvis du har spørgsmål!

Velkommen i Ørnehøj Herreklub.

Med venlig hilsen
Søren Kuch Svenningsen
Formand Ørnehøj Herreklub

Nyheder og Info

Kære gamle og evt. nye medlemmer af Ørnehøj Herreklub!
I inviteres hermed til at blive medlemmer af Ørnehøj Herreklub. Klubben er åben for mandlige medlemmer af Ørnehøj Golfklub med HCP op til og med 37.

Vi har planlagt at holde åbningsmatch torsdag d. 24/3 med sædvanlig gunstart efterfulgt af fælles spisning. Vi planlægger derefter derefter opstart af torsdagsmatcherne den 31/3. I uge 20 og 32 er der præmieaften for de forudgående matcher. Sidste match er den 6/10 og afslutningsfesten er den 8/10.

Tilmelding
VIGTIGT: Når du tilmelder dig, så oplys de nødvendige ting:
Medl.nr., navn, fødselsdato, mobilnummer, mailadresse OG HCP.
Dette gælder også “gamle” medlemmer! Så er det meget nemmere for kasseren!
Følg dette link til Ørnehøj Golfklubs hjemmeside og følg anvisningerne:
Prisen for hele sæsonen er DKK 350,-
Matchkalender:
Årets matchkalender ligger under afsnitter: Matchkalender
Præmieaftener
Igen i år bliver der præmieaftener med gunstart og fællesspisning. Der vil være en holdmatch også.
Vi fornemmede god tilfredshed med dette sidste sæson og fortsætter altså konceptet.
Generelt
Se info om herreklubben her:

I forhold til booking af tid til matcherne, så er det således, at de tider, der er reserveret til os om torsdagen, bliver frigivet onsdagen før kl. 12. Til gengæld kan tiderne stadig bookes fra 00:00 torsdagen før.

Følg os også på facebook; søg på Ørnehøj Herreklub.

Med venlig hilsen
Søren Kuch Svenningsen
Formand Ørnehøj Herreklub
26333515

Vindere

Vindere i Herreklubben 2023

Herreklubmatcher:

Periode 1
Periode 2
Periode 3

 

 

 

 

Matchkalender

Klik for at se program for 2022:

Matchkalender herreklub 2023

Der vil forefindes et eksemplar i herreklubmappen og på herreklubbens opslagstavle i klubben.

Match propositioner

Herreklubbens bestyrelse har vedtaget følgende propositioner for matcher i 2023

Alle spilleberettigede er medlemmer af herreklubben med EGA handicap.

Alle matcher afvikles i henhold til de af the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews sidst vedtagne golfregler samt de for Ørnehøj Golfklub til enhver tid gældende lokale regler.

Ved overgang fra vinter til sommergreens eller ved greenkeepernes arbejde på banen accepteres at indtil to huller på en runde er provisoriske.
Scoren på disse kan max. være 2 stableford point pr. hul eller det antal slag som svarer til dette.

Dagens match er kun åben for medlemmer af Herreklubben og afvikles i henhold til den gældende matchkalender.

Der spilles i 3 grupper:
Gruppe A:  HCP     +5 – 14,5
Gruppe B:  HCP     14,6 – 21,5
Gruppe C:  HCP     21,6 – 37

Hvis ikke andet fremgår af matchkalenderen spilles dagens match fra normal herre tee (53).
I de enkelte rækker spilles der slagspil eller stableford i henhold til matchkalenderen.
Dagens match spilles over 18 huller.
Ved lige resultat (indenfor gruppen)  afgøres placeringen på baggrund af handicap, således at laveste handicap vinder. Hvis samme handicap foretages lodtrækning.
Senest kl.21.30 på matchdagen skal alle scores være indtastet på det link, som på matchdagen bliver sendt til alle spillere som er tilmeldt dagens match.
Alle scorekort skal være underskrevet og ligges i Herreklubbens postkasse.

Det er ene og alene matchledelsen der diskvalificerer og beslutningen kan ikke ankes.

Der er præmie for nærmest hullet i 1 slag på alle par 3 huller, samt i 2 slag på hul N8.
For at deltage skal resultatet skrives på nærmest hullisten i bogen med underskrift af markør.

Alle matcher er, hvis andet ikke er angivet, “tællende matcher” med indberetning af scores til regulering.
Der vil blive oprettet matcher i golfbox.
Deltagere skal selv tilmelde sig matchen, seneste tidspunkt for tilmelding er kl. 23.59 dagen inden.
Tilmelding kan ske via golfbox eller fra touchskærm i klubben.
Man er således kun berettiget til præmie hvis man er tilmeldt matchen.

Der må startes hele torsdagen.
Tiderne 8.00 – 8.30 og 14.30 – 16.30 er reserveret til medlemmer i herreklubben på golfbox. Tider der ikke er reserveret senest onsdag kl. 12 frigives til normal reservation.

Puttematch:
Gennemføres på 18 huller bane ifm.  normalt spil.
Antal put tælles under runden og påføres scorekort.
Der kræves min. 26 stablefordpoint for at deltage i denne match.

Præmieaften:
Bliver i år spillet som gunstart over 18 huller og er tællende til OOM.

Årets golfer:
Gennemføres som en Order Of Merits (OOM).
Alle “normale” matcher i matchkalenderen indgår i beregningen af årets golfer (periode 1+2+3).
Pointfordelingen foretages i en fælles stableford række (OOM) for alle deltagere i matchen.
Ved lige resultat deles placeringerne og pointene.
Rækkeplaceringen af den enkelte spiller afgøres ud fra handicap på den gældende matchdag. Man følger derved rækken som man også deltager i på dagens match.
Årets golfer er den person der i løbet af sæsonen har erhvervet flest point på tværs af rækker.
Der vil derudover være præmie til de personer i de tre rækker som har erhvervet flest point.
De 3 bedste i hver række i hver af de 3 perioder vil ligeledes blive præmieret.

Pokalmatcher på Ørnehøj:
Propositioner er beskrevet under matchen.

Kønnenes kamp:
Propositioner er beskrevet under matchen.

Sponsorer

MOLBJERG SERVICE
V/GERTRUD MOLBJERG

ØRNEREDEN GOLF CAFÉ
V/ABDUL KHALEQUE

GOLFSTORE ØRNEHØJ
V/TOMMY BITSCH

Vedtægter

Vedtægter for “Herreklubben” i Ørnehøj Golfklub 2022

 • 1 Klubbens navn er ”Herreklubben” og er en klub under Ørnehøj Golfklub
 • 2 Som medlem af ”Herreklubben” kan optages alle mandlige seniorer og ung seniorer med handicap 37 eller derunder
 • 3 Der er fast matchdag torsdag. Der tilstræbes en række varierede spilleformer, dog med hovedvægten lagt på handicapregulerende matcher. Sæson er fra april til oktober. Der vil fremover blive udleveret præmier til dem som er mødt op til præmieuddeling. Præmiervinderen kan lave en aftale med en af de tilstedeværende om at afhente præmien. Ikke afhentede præmier vil gå ind i puljen af fremtidige præmier i Herreklubben.
  I særlige tilfælde, hvor spilletiden torsdag indskrænkes væsentligt af moderklubben, kan bestyrelsen inddrage enten onsdag eller torsdag som matchdag.
 • 4 Regnskabsåret er fra 1. oktober til den 30. september. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales ved tilmelding
 • 5 Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober, med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse.
  4. Fastsættelse af næste års kontingent.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt
 • 6 Generalforsamlingen varsles med 3 uger før afholdelse.
 • 7 Alle kan deltage i generalforsamlingen, stemmeberettigede er kun dem der ikke er i restance med kontingentet.
 • 8 Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen.
  Der kan afgå 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 3 på ulige år.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv.
  Der vælges 2 suppleanter samt 1 revsior hvert år.
 • 9 Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt (digitalt) til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
  Dagsorden bilagt indkomne forslag fremsendes til Herreklubbens medlemmer digitalt senest én uge før generalforsamlingen.
 • 11 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på foranledning af mindst halvdelen af medlemmerne.
 • 12 I tilfælde af Herreklubbens ophør tilfalder en eventuelt formue Ørnehøj Golfklub.

Godkendt generalforsamling 2021