Handicap system 2021

Mit nye HCP.

Mit nye HCP.

Spørgsmål og svar fra DGU.

https://www.golf.dk/handicap/mit-handicap-i-golfbox-er-forkert

Nyt handicapsystem, World Handicap System (WHS) 2021.

Den enkle besked til alle spillere er; gå ud og spil nogle runder golf, aflever altid dit scorekort, og så vil dit Handicap hurtigt tilpasse sig din aktuelle spillestyrke.
Og det er lige det systemet skal; give et fair og retvisende Handicap.
Indtast hulscores, og systemet beregner automatisk, hvad der har været spillet til på dagen, og hvad det nye Handicap bliver.
Regel- og handicapudvalget vil snart tilføje mere information her, om det nye handicapsystem, som træder i kraft januar 2021

Sidste nyt fra DGU vedr. Handicapreglerne

2021

Overblik Handicapregler 2021.

Her vil de fleste kunne få svar på spørgsmål om de nye Handicapregler.

https://www.golf.dk/handicap/mit-handicap-i-golfbox-er-forkert

Handicapreglerne 2021.

Hvis man ønsker en  mere fyldestgørende gennemgang af Handicapreglerne finder  du den endelige version af regelsætte her.

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/handicapsystemet?v=2021&l=da

DGU Handicap-FAQ.

Denne sektion vil løbende blive udbygget i takt med, at vi får spørgsmål af generel karakter.

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/handicapsystemet/2021/da/topic/dgu-handicap-faq

For nybegyndere/spillere med Hcp over 54.

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/overgang-til-nyt-handicapsystem-spillere-med-mere-end-handicap-54

Hcp-udvalget september 2021

PCC (playing Conditions Calculation)

PCC(playing Conditions Calculation).

En anden funktion, som er indbygget i Handicapsystemet, er PCC. Spilleforholdene kan variere fra dag til dag for eksempel på grund af vejret, eller hvordan banen er sat op, eller om den har været normal.

PCC-beregningen sker automatisk ved midnat og foretages én gang pr. bane og døgn. Resultatet bliver et helt tal mellem -1 og +3. Under normale omstændigheder er PCC nul.

Minus betyder “lettere end normalt” og plus betyder nogle slag “sværere end normalt”.

Ved indtastning af scoren på spilledagen er det muligt at se en forhåndsvisning af det nye HCP, som dog kan blive ændret efter midnat når PCC er beregnet.

PCC:

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/handicapsystemet/2021/da/topic/dft-pcc-justering-for-spilleforhold

Udvalget

Kim Johansen

Tlf.: 2633 3423
E-Mail: Kim.johansen1956@gmail.com

Benthe Andersen

Tlf.: 2822 3687
E-Mail: benthelorentzen@gmail.com

Knud Erik Bonderup

Tlf.: 2980 0639
E-Mail: kebonderup@gmail.com