Generalforsamling 21. marts 2023

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent

 

  1. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

  1. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter.

 

  1. Forslag fra bestyrelsen:

 

  1. Forslag fra medlemmerne:

 

a.) “Nyt forslag om en prøveperiode (bestyrelsen bestemmer hvor lang tid denne prøveperiode skal være) hvor medlemmer af Ørnehøj Golfklub må have hund med på Golfbanen – hunden skal altid være i snor og naturligvis/selvskrevet at man opsamler efterladenskaber!” Alt efter hvordan det er forløbet i prøveperioden, kan bestyrelsen bestemmer om det skal gøres til en permanent ordning året ud eller ikke – og så kan Generalforsamling i år 2024 jo altid revurdere forslaget på ny. Medl.nr. 99-4718 Niels Østergaard Kaalbye

 

b) Asfaltering af vejrabatterne på Gammel Lundegårde fra Nøvlingvej til klubhuset

afmærkning af cykelsti i begge sider af vejen

anlæggelse af et markeret blødt bump på vejen ca. 60 meter før parkeringsplads ved driving range

Begrundelse for forslaget:

Vejrabatterne er generelt dårligt vedligeholdt med løst grus og store huller til følge. Ved møde med bilister har det derfor i alle årene været et stort problem for cyklister og andre tohjulede køretøjer at færdes sikkert på vejen.  Sanning Hansen, medl.nr. 99-62

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

På valg er: Christian Skou Nielsen, Søren Bols, Kim Johansen og Per Nielsen, alle er villige til genvalg.

Nicolas Grund Kristensen har meddelt at han stiller op som kandidat til bestyrelsen.

 

8. Valg af bestyrelsessuppleant for et år. På valg er Mette Ruge som ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller Jesper Nielsen.

 

9. Valg af revisor.

På valg er Beierholm.

Bestyrelsen indstiller Beierholm.

 

10. Eventuelt

 

 

Gistrup den 6. marts 2023

Bestyrelsen i Ørnehøj Golfklub.

Årsrapporten for 2022 indeholdende resultatopgørelse og status findes på klubbens hjemmeside. Årsrapporten indeholdende noter ligger til afhentning på kontoret og på skranken uden for kontoret fra den 7. marts 2023.