Kære medlemmer.

Sponsorudvalget har brug for din hjælp.

Vi vil gerne i 2021 søge om at få momsrefusion og for at det kan lykkes skal vi have 100 medlemmer der giver kr. 200,- i gave til klubben. Vi kan ansøge om at få del i en samlet pulje, hvor der kan ansøges om at få andel af den moms der bliver betalt til drift af banen, maskiner m.v. Det beløb vi som klub vil modtage afhænger af hvor mange der søger. Vi kan se at Sebber Kloster Golfklub de sidste år har modtaget over kr. 100.000,-.

Hvad skal pengene så bruges til?

Her er sponsorudvalgets ønske, at det beløb vi modtager, vil blive brugt til at forskønne området i og omkring klubhuset. For at kunne blive berettiget til at få andel af momsrefusion, så skal vi ansøge om at blive godkendt af Skattestyrelsen som en almennyttig eller velgørende forening, jfr. Ligningsloven (LL) §8A. Dette vil klubbens revisor sørge for. Hvis du vil give kr. 200,- i gave til klubben, skal du benytte en af de 3 følgende muligheder, vi har brug for en tilbagemelding sendes den 1. juli 2021 af hensyn til indsendelse til Skattestyrelsen:

  1. Overføre beløbet til reg.nr. 6688 13827141, Skrive navn og medlemsnummer.
  2. Overføre beløbet på mobile pay 78487. Skrive navn og medlemsnummer.
  3. Betale på kontoret.

Hvis du vil have fradrag for beløbet, skal du udfylde og aflevere dine oplysninger til kontoret, idet her kræves det at cpr.nr. bliver oplyst til Skat.

Hvad får du så ud af det?

  1.  jo vi håber at det vil give klubben et ekstra løft i form af forskønnelse af området i og omkring klubhuset
  2. Du får mulighed for at deltage i en speciel match, her vil dato og vilkår fremkomme senere.

Venlig hilsen på vegne sponsorudvalget

Lene Christoffersen Udvalgsformand

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment