Bestyrelsen
Seniorklubben

Formand

Kjeld Kristensen

Tlf. 30 71 26 03
netheogkjeld@hotmail.com

Kasserer

Ole. L. Jørgensen

Tlf. 25 27 11 11
olelyngh@gmail.com

Matchleder

Lars Skovgaard-Hansen

Tlf. 41 29 01 96
lars.skovgaard.hansen@gmail.com

Matchleder

Egon Jørgensen

Tlf. 24 47 69 59
egonjorg@gmail.com
 

Suppleant/Matchbehandler

Lisbeth Knudsen

Tlf. 40 31 69 93
lisbeth@kaersholm.com

Webmaster/Matchbehandler

Jørgen Jensen

Tlf. 61 28 00 70 primdahljensen@hotmail.com