Formand

Claus Brynaa

Søndervang 1, 9530 Støvring
Tlf. 22235098

Næstformand og hus og bygge formand

Søren Bols

Skovlykke 18
9210 Aalborg SØ
25600505

Sponsorformand

Søren Kuch Svenningsen

Mølletoften 23, 9260 Gistrup
Tlf. 26333515

Regel- og handicapformand

Kim Johansen

Sønder Trandersvej 150 9260 Gistrup
Tlf. 26333423

Turneringsformand

Rasmus Amandusson

Skodsborgvej 89 9270 Klarup
Tlf. 24676898

Baneudvalgsformand

Christian Skou Nielsen

Ritavej 7, 9000 Aalborg
Tlf. 26286926

Kasserer

Per Nielsen

Sorthøj 143, 9000  Aalborg

Tlf. 23617603

Suppleant

Mette Ruge

Davids Alle 19, 9000  Aalborg
Tlf. 40917135