2019-05-07

Baneudvalgsformandens klumme om etikette og orden på banen


Der er nu gået ca. en måned siden jeg blev valgt til baneudvalgsformand. Ser jeg tilbage på den korte periode har der allerede været udfordringer med en tørkeramt bane, som følge af vi mangler 70-80 mm nedbør, og et græstæppe der kæmper med at komme i vækst når temperaturerne svinger fra under frysepunktet til næste 20 plus grader. Derfor er der behov for at vi som spillere har fokus på at beskytte banen.

Kigger man i Golfbox, er det tydeligt at vi er en klub med rigtig mange aktive spillere og en høj belægning på banen. Jeg synes det er fantastisk, og vælger at tro at det er et tegn på at der er meget vi gør rigtigt i klubben. De nævnte udfordringer med manglende vækst og stor belastning på banen, medfører et ekstra stort slid og traktose (sammenpresset jord hvor græsset ikke kan gro) i de områder hvor der færdes mange spillere.

Der bliver desværre flere og flere områder med huller i græstæppet pga. traktose i områder tæt på greens som følge af at flere og flere spillere er begyndt at kører deres vogn helt ind på forgreenen op til selve greenkanten for at få den korteste vej ind til flaget med putteren. Andre steder er der begyndende stier og traktose mellem green og bunker som følge af at der bliver kørt med vogne i dette område.

For at beskytte banen bedst mulig til glæde for klubbens spillere og greenfee gæster, vil jeg derfor gerne opfordre alle til at genopfrisk etiketten omkring færdsel på banen, som vi alle har lært da vi var kaniner og følge vores ordensregler på banen. Jeg vil især gerne fremhæve følgende 4 punkter:

  • Husk at rette nedslagsmærker på green (tag gerne 2 pr. green 😊)
  • Vogne må ikke køre eller trækkes ind over greens og teesteder eller mellem greens og greenbunkers.
  • Kørsel i golfbiler med max. 2 personer.
  • Kørsel med golfbiler skal foregå i ”gåtempo” og uden at presse forangående bolde. Golfbiler må køre på fairway og i semirough, på veje og stier. Det er ikke tilladt at køre gennem uklippede arealer.

For at opsummere: Hold god afstand til green og forgreen med vognen, træk uden om greenbunkeren i god afstand til bunkeren og tag ikke vognen med op på teestedet med mindre der er anlagt en sti. Benyt så vidt muligt de anlagte stier, og ja de trænger til en kærlig hånd og er på dagsorden i udvalget. Husk vi er fælles om at passe på banen, så vi får den bedst mulige golfoplevelse når vi spiller banen.

Arbejdsopgaver ud over de normale opgaver i maj måned.

Der bliver eftersået med lejet maskine på alle 27 huller idet det ikke har været muligt de to sidste år. Regner med opstart i uge 20, som er d. 20 maj og fremad.

Der bliver lagt rullegræs ud på N1 og når græsset er lagt bliver der lavet stier i det anlagte område hvor vi har mulighed for at hente vores bolde evt. ved hjælp af en fiskestang.

Området med de blå pæle bliver opretholdt.

Der bliver lagt rullegræs ud på skråningen foran tee stedet på N6, samtidigt med N1.  

Mvh.

Christian Skou Nielsen.

Baneudvalgsformand