Greens.

Vi har tidligere i april skrevet at greens er hårdt ramt af sneskimmel. Vi er desværre ikke de eneste, DGU har meldt ud at der er 33% flere angreb af sneskimmel på banerne i år.

I ugerne 44 -45 i 2020 begyndte man at kunne se tegn til sneskimmel på Lundegårde Sløjfen og desværre er det således at det spredes via skoene. Der blev lige så snart det blev opdaget sprøjtet som det skal.

Gentager det sig igen i år så vil greens på Lundegårde sløjfen blive lukket og der vil så kun på den sløjfe blive spillet til vintergreens.

Alle greens er i år blevet prikket, topdresset, eftersået og fået afspændingsmiddel. Med hensyn til eftersåning, så er dette blevet gjort 2 gange, idet første gang var der en periode med nattefrost.

Lige nu så er greens blevet klippet 5 dage i træk, så der er heldigvis ved at komme gang i væksten.

Når det igen er muligt(covid-19) vil der komme en ekspert via E. Marker, som vil taget prøver af græs der skal sendes til analyse, ligesom der vil blive sendt jordbundsprøver ind, for atprøve at være på forkant, med svampeangreb.

En af grundene som gør at greens stadig er meget hullet er den lave nattetemperatur der har været her i april måned, idet græsset ikke gror så længe der er nattefrost. I år har det i april gennemsnit kun været 5,4 grader, hvor der de tidligere år i gennemsnit har være 7,2 grader.

Tider på banen inden kl. 7.00

Selvom man ikke kan booke tid i Golfbox før kl. 7.00, så oplever greenkeeperne i højere omfang, spillere der vælger at spille på banen, og nogle der starter på bag-ni.

Til de spillere er det vigtigt at understrege at greenkeeperne ikke holder tilbage. Grunden hertil er at det er vigtigt at understrege det, er at der er blevet mange spillere i klubben, hvilket gør at greenkeeperne har svært ved at nå at blive færdige inden der rigtigt kommer tryk på banen.

Husk også at efter kl. 7.00 så har greenkeeperne altid fortrinsret og giver tegn, når du må slå ud.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment