Bridgeklubben

  Spil Bridge i golfklubben Vi er en gruppe af golfklubbens medlemmer, der torsdag aften I vintermånederne hygger os med at spille bridge i klubhuset. Hvis du kunne tænke dig at blive en del af ”bridgeklubben”, skal du kontakte Elmer Hansen – tlf.: 23383591, mail: elmerhansen@outlook.dk. Sæsonen starter torsdag den 27. oktober og slutter sidst…

Hul 12 og baneprojekter resten af året.

Hul 12 og Baneprojekter resten af året. I begyndelsen af August skrev jeg ude til jer om at vi efter klubmesterskabet ville begynde på ændringen af greenen på hul 12. Desværre har vi mødt en udfordring, idet Aalborg Kommune har meddelt at det er i høring om at få landzonetilladelse. Det betyder at tidligst den…

Info om restriktioner for vores bane pleje

Info om restriktioner for vores bane pleje. De gule områder på kortet viser de Paragraf 3 områder vi har på banen,følgende er taget direkte fra Naturbeskyttelsens paragraf 3; ”Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper.Beskyttelsesordningen er ikke til hinder for, at arealernes hidtidige benyttelse fortsættes.” hurtigt oversat betyder det vi ikke må…

Ny terrasse

Ny Terrasse Så er arbejdet med at få udvidet terrassen foran og langs klubhuset ud mod hul 9 påbegyndt. Planen er at området skal flisebelægges. Spændende projekt.          

Klubmesterskab 2022.

Klubmesterskab 2022. Stort tillykke til alle der deltog i klubmesterskaberne her i weekenden. Vejret lørdag her var der ingen vind og fin temperatur. Søndag her var der desværre regn og torden. Spillet blev afbrudt ca. 2 ½ time, alligevel lykkedes det at gennemføre rækkerne: Herre – rækken: 1. Lasse Damborg Frederiksen 203 slag, 2. Mikkel…

Husk kommende arrangementer.

HUSK kommende arrangementer: Onsdag den 17. august Open by Night fra kl. 18.00 – 20.30 Søndag den 21. august: Sommerturnering gunstart kl. 9.00 Lørdag den 27. august og søndag den 28 august: Klubmesterskaberne. Tilmelding til Sommerturnering og til klubmesterskaberne på Golfbox.