maj 8, 2018

Affaldssortering i Ørnehøj Golfklub.


Skrevet af Lisa Bergmos

Fra i dag vil vi gerne have medlemmernes hjælp til at sortere affaldet ude på banen. Skraldespandemne er nu sat sammen parvis, en til RESTAFFALD og en til DÅSER OG PLASTFLASKER. Der er det samme antal skraldespande, som tidligere, men de står nu på hver andet hul. Vi vil gerne bede Jer tage skraldet med frem til nærmeste skraldespand. Vi håber på Jeres opbakning.