2020-10-14

4Golf 2021


På mødet den 28. september 2020, hvor der var repræsentanter fra Blokhus, Dronninglund og Sæby, blev der brugt tid på at tale meget omkring lukning af sommer banerne i vinterperioden. Blokhus og Dronninglund er de klubber der har haft åbning i vinterperioden med spil til sommer greens. Ørnehøj har lukket fra 15. december hvorefter der spilles til vinter greens (dog ikke på Lundegårde sløjfen) og Sæby når banen ikke længere er spilbar på grund af vand. I vinterperioden 2019/2020 havde Blokhus 874 runder, Dronninglund 451 runder, Sæby 0 runder og Ørnehøj 17 runder.

Der blev talt en del omkring, at hvis der skulle komme til enighed om et udkast til en ny aftale, så skulle det være, at Blokhus ikke i 2021 længere havde særaftale omkring bestilling af tider som nu, hvor det er efter kl. 13.00 i weekenderne og kl. 13.00 i hele juli måned.

Blokhus accepterede, at de hvis vi kunne blive enig om at 4 golf ikke gjaldt i vinterperioden, så var det ok med at slette deres særreglen.

Til slut på mødet blev der enighed om, at gå tilbage til de respektive bestyrelser om at, der for 2021 er følgende ændringer:

  • At 4Golf ændres til ikke at gælde fra 15. december til 15. marts, idet sliddet på de baner der har vinteråbent ikke svarer til indtjeningen.
  • At beløbet for at være med i 4Golf i 2021 blive kr. 700,-.
  • At kr. 100,- går i klubkassen og de kr. 600,- skal fordeles efter antal runder.

Klubberne skulle svare tilbage senest den 9. oktober 2020, om de accepterede ændringerne, hvilket var afgørende for om man var med i 4Golf eller ej i 2021.

Desværre har Blokhus meldt tilbage at: Prisen uændret 800,- til fordeling 700,-/100,-, 4Golf lukkes ned fra d. 15. november – d. 15. marts og at 4Golf spillere kan booke tid tidligst 2 dage før.

Dronninglund har ligeledes meldt tilbage: I perioden 15 november – 15 marts er 4golf aftalen neutraliseret. I den neutraliserede periode kan 4golf medlemmer spille til reduceret greenfee (150,00 kr.) Prisen for 4golf er fortsat 800,00 kr., som fordeles med kr. 100,- til klubkassen og kr. 700,- fordeles efter antal runder.

Sæby og Ørnehøj har begge forholdt sig til det aftalte på mødet, hvilket også er meldt tilbage til gruppen.

På bestyrelsesmødet i mandags besluttede bestyrelsen at meddele,  at man ikke kan tilslutte sig de ændringer som er fremkommet, men fastholder det oplæg som blev godkendt på mødet den 28. september. Sæby Golfklub har samme udmelding.

Det betyder desværre at der fra 1. januar 2021 ikke længere er 4Golf. Bestyrelsen vil arbejde hårdt på at få etableret en ny ring inden året udgang.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Ørnehøj Golfklub