marts 28, 2019

Bestyrelsens sammensætning


På et kort bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 26. marts 2019 konstituerede bestyrelsen sig således:

Claus Brynaa(Formand)
Søren Bols(Næstformand samt formand Hus- og Byggeudvalg)
Niels Hansen(Kasserer)
Preben Andersen(Sponsorudvalget)
Kim Johansen(Regel-og Handicapudvalg)
Christian Skou(Baneudvalg)
Rasmus Amandusson(Turneringsudvalg).
Suppleant Lene Christoffersen