Generalforsamling 2023

Generalforsamling 21. marts 2023 DAGSORDEN Valg af dirigent   Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.   Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter.   Forslag fra bestyrelsen:   Forslag fra medlemmerne:   a.) “Nyt forslag om en prøveperiode (bestyrelsen bestemmer hvor lang tid denne prøveperiode…