Momskompensation

Momskompensation Momskompensation. Så kom svaret endeligt på hvad vi får i momskompensation, som vi søgte om i 2021. Hele kr. 209.689,11, som nu kan bruges til forskønnelse af terrasseområdet ved hul 9. Tusind tak til alle jer der indbetalte kr. 200,- som gør at vi har fået en så stort og flot beløb. Vi håber…