Hul 12 og baneprojekter resten af året.

Hul 12 og Baneprojekter resten af året I begyndelsen af August skrev jeg ude til jer om at vi efter klubmesterskabet ville begynde på ændringen af greenen på hul 12. Desværre har vi mødt en udfordring, idet Aalborg Kommune har meddelt at det er i høring om at få landzonetilladelse. Det betyder at tidligst den…

Info om restriktioner for vores bane pleje

Info om restriktioner for vores bane pleje. De gule områder på kortet viser de Paragraf 3 områder vi har på banen,følgende er taget direkte fra Naturbeskyttelsens paragraf 3; ”Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper.Beskyttelsesordningen er ikke til hinder for, at arealernes hidtidige benyttelse fortsættes.” hurtigt oversat betyder det vi ikke må…